Uygulama geçiş planı oluşturma

Orta
Developer
Technology Manager
Azure
Azure App Service

Azure'a uygulama iş yükü geçişini planlamayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Uygulamanızı Azure'a geçirmenin avantajlarını açıklama
  • İş yükünüzü analiz etme ve maliyetlerinizi tahmin etme
  • İş yükünüzü iyileştirmek ve güvenliğini sağlamak için faktörleri belirleme

Önkoşullar

  • Azure, bulut kavramları ve hizmetleri hakkında temel bilgilere sahip olmanız gerekir.