Power Query ile veri temizlemeyi otomatikleştirme

Başlangıç
İş Kullanıcısı
İş Analisti
Microsoft Power Platform
Power BI
Power Query

Microsoft Excel'de Power Query, Microsoft modern analiz iş zekası araçları paketinin temel bir parçası olan güçlü bir veri bağlantısı, temizleme ve şekillendirme teknolojisidir. Analiz için temiz veri elde etmek, tüm sektörlerdeki profesyoneller için sayısız saat tüketir. Power Query sayesinde veri hazırlama ve temizleme işlemleriniz dönüştürülür, otomatikleştirilir ve iyileştirilir, böylece analiz ve iş etkisi için zaman kazandırırsınız.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Modern analiz ekosisteminde Power Query rolü hakkında bilgi edinin.
  • excel'den Power Query başlatın.
  • Power Query kullanıcı arabirimine (UI) gidin.
  • Power Query kullanarak farklı veri kaynaklarına bağlanın.
  • Veri modelinin verilerini temizlemek ve dönüştürmek için Power Query kullanın.

Önkoşullar

Microsoft Excel