Azure Linux sanal makinesinde MEAN yığınıyla web uygulaması derleme ve çalıştırma

Başlangıç
Geliştirici
Öğrenci
Azure
Sanal Makineler
Cloud Shell

Yeni bir Azure Linux sanal makinesinde MEAN tabanlı bir web uygulaması ayarlamayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • MEAN web yığınının sizin uygun olup olmadığına karar verme
  • Web uygulamanızı barındırmak için bir Ubuntu Linux VM’si oluşturma
  • MEAN yığını bileşenlerini VM'nize yükleme
  • MEAN yığınınızda basit bir web uygulaması oluşturma

Önkoşullar

  • Komut satırından Bash komutlarını kullanma konusunda deneyim edinme
  • Web uygulaması oluşturmak için JavaScript kullanma konusunda deneyim veya ilgi