Minimum API, Entity Framework Core ve ASP.NET Core ile veritabanı kullanma

Başlangıç
Geliştirici
Öğrenci
Visual Studio
.NET
ASP.NET Core
Visual Studio Code

En düşük API uygulamasına veritabanı eklemeyi öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Entity Framework Core'un en düşük API uygulamasına nasıl ekleneceğini öğrenin.
  • Verileri bellek içi veri deposunda kalıcı hale getirmek.
  • Verileri SQLite veritabanında kalıcı hale getirmek.

Önkoşullar

  • .NET 6 hakkında bilgi
  • API'nin ne olduğunu temel olarak anlama