Python kullanarak ay taşlarının türüne göre sayısını belirleme

Başlangıç
Student
Data Scientist
Azure

Python'ı kullanarak her bir uzay taşı türünün sayısını sayacak basit bir program oluşturun.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Program bağlamında değişken yazma
  • Metin dosyasındaki verileri okumak için önceden oluşturulmuş işlevleri kullanma
  • İşlev oluşturma ve program bağlamında çağırma
  • Program bağlamında koşullu deyim ve döngü yazma

İpucu

Bu modül, çok kaynaklı öğrenme yaklaşımının bir parçasıdır. Nasıl izleyebileceğinizi görmek için modülü başlatın!

Önkoşullar

  • Hiçbiri