Power BI’da panolar oluşturma

Orta
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Microsoft Power BI panoları, Power BI raporlarından farklıdır. Panolar, tüketicilerin yönlendirilmiş verilerin kendileri için kişiselleştirilmiş tek bir yapıtını oluşturmalarına olanak verir. Panolar, farklı raporlardan alınan sabitlenmiş görsellerden oluşabilir. Power BI raporu tek bir veri kümesindeki verileri kullanırken, Power BI panosu farklı veri kümelerindeki görselleri içerebilir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Mobil görünüm ayarlama.
  • Panonuzdaki görsellere bir tema ekleme.
  • Veri sınıflandırmasını yapılandırma.
  • Panolarınıza gerçek zamanlı veri kümesi görselleri ekleme.
  • Canlı bir rapor sayfasını panoya sabitleme.

Önkoşullar

Yok