Microsoft Sentinel çalışma alanlarını oluşturma ve yönetme

Orta
Security Operations Analyst
Azure
Microsoft Sentinel
Azure Log Analytics

Sisteminizi kuruluşunuzun güvenlik operasyonları gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırdığınızdan emin olmak için Microsoft Sentinel çalışma alanlarının mimarisi hakkında bilgi edinin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamlayan öğrenci şunları yapabilecektir:

  • Microsoft Sentinel çalışma alanı mimarisini açıklama
  • Microsoft Sentinel çalışma alanını yükleme
  • Microsoft Sentinel çalışma alanını yönetme

Önkoşullar

Azure hizmetleriyle ilgili temel deneyim