Veri analizini keşfetme

Orta
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Bir veri analistinin yolculuğunu keşfetmek ve verilerle nasıl bir hikaye anlattığını öğrenmek ister misiniz? Bu modülde verilerle ilgili farklı rolleri keşfedecek ve bir veri analistinin farklı görevleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Verilerle ilgili roller hakkında bilgi edinme.
  • Veri analistinin görevleri hakkında bilgi edinme.

Önkoşullar

Yok