Sütun eklemek için bir teknik seçme

Tamamlandı

Model tablosuna sütun eklemek için kullanabileceğiniz üç teknik vardır:

  • Görünüme veya tabloya sütun ekleme (kalıcı sütun olarak) ve kaynak olarak Power Query kullanma. Bu seçeneği yalnızca veri kaynağınız ilişkisel veritabanı olduğunda ve bunu yapmak için gerekli becerilere sahip olduğunuzda kullanabilirsiniz. Ancak bakım kolaylığı sunduğundan ve sütun mantığının diğer modellerde veya raporlarda yeniden kullanılmasını sağladığından iyi bir seçenektir.
  • Sorguları Power Query için özel sütunlar ekleyin (M kullanarak).
  • Model tablolarına hesaplanmış sütun (DAX kullanarak) ekleme.

Hangi tekniği kullanırsanız kullanın elde edeceğiniz sonuç aynıdır. Rapor kullanıcıları sütunun kaynağını göremez. Kullanıcılar genellikle sütunun nasıl oluşturulduğundan çok doğru verileri sunup sunmadığıyla ilgilenir.

Birden çok seçenek olduğundan sütun eklemek istediğinizde becerilerinize en uygun olan ve kullandığınız dil (M veya DAX) tarafından desteklenen yaklaşımı tercih edebilirsiniz. Ancak tercih, modele daha kompakt ve en uygun şekilde yüklendiğinden, mümkün olduğunca Power Query özel sütunlar eklemektir.

Hesaplanan tabloya sütun eklemeniz gerekiyorsa hesaplanmış sütun oluşturduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde hesaplanmış sütunları yalnızca hesaplanmış sütun formülü şu özelliklere sahip olduğunda kullanmanız önerilir:

  • Özetlenmiş model verilerine bağımlı olduğunda.
  • ve RELATEDTABLE işlevleri gibi RELATED yalnızca DAX'ta kullanılabilen özel modelleme işlevlerinin kullanılması gerekir. Özel işlevler arasında ayrıca yinelemeli bir ilişkiyi sütunlara uydurmak için tasarlanmış olan DAX üst ve alt hiyerarşileri de bulunabilir. Örnek olarak her satırda yönetici (aynı zamanda bir çalışan) satırına bir başvuru depolanan çalışan tablosu verilebilir.