Bilgilerinizi kontrol edin

Tamamlandı

Neler öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1.

Hesaplanan tablolarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

2.

Hesaplanmış sütunlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

3.

Excel çalışma kitabından veri kaynağı sağlayan bir Power BI masaüstü modeli geliştiriyoruz. Çalışma kitabında, her çalışan için bir satır depolayan bir çalışan tablosu vardır. Her satır, çalışan tablosundaki bir diğer satır olan çalışanın yöneticisine başvuru içeriyor. Kuruluş hiyerarşisindeki bordro verilerini (yönetici düzeyi, yönetici düzeyi vb.) analiz etmek için modelinizdeki Çalışan tablosuna birkaç sütun eklemeniz gerekir. Bu sütunları eklemek için hangi tekniği kullanırsınız?