Analiz sorguları

Tamamlandı

Analiz sorgusu, veri modelinden sonuç elde etmeyi sağlayan sorgudur. Her Power BI görseli arka planda Power BI'a bir analiz sorgusu göndererek modeli sorgular. Analiz sorguları, Veri Analizi İfadeleri (DAX) sorgusu deyimi olarak yazılır. Ancak yerel bir DAX deyimi yazmanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken veri alanlarını eşleyerek rapor görsellerini yapılandırmaktır.

Analiz sorguları aşağıda gösterilen sırada uygulanan üç aşamaya sahiptir:

  1. Filtreleme
  2. Gruplama
  3. Özetleme

Analiz sorgularının üç aşamasının sıralamasını gösteren animasyon: Filtreleme, Gruplama ve Özetleme.

Filtreleme veya dilimleme, ilgili verileri hedef alır. Power BI raporlarında filtreler üç farklı kapsama uygulanabilir: raporun tamamı, belirli bir sayfa veya belirli bir görsel. Satır düzeyi güvenlik (RLS) kullanıldığında da arka planda filtreleme uygulanır. Rapor görselleri filtreleri devralabilir veya doğrudan uygulanan filtreleri kullanabilir.

Gruplama veya ayırma, sorgu sonuçlarını gruplara ayırır.

Özetleme, tek bir sonuç değeri oluşturur. Genellikle sayısal sütunlar özetleme yöntemleri (toplama, sayı vb.) kullanılarak özetlenir. Bu yöntemler basit özetleme işlemleri gerçekleştirir. Genel toplamın yüzdesi gibi daha karmaşık özetlemeler, DAX ile yazılmış ölçüler tanımlanarak gerçekleştirilebilir.

Her analiz sorgusunun filtreleme, gruplama ve özetleme aşamalarından geçmesine gerek yoktur:

  • Genellikle rapor görselleri zaman aralığına veya coğrafi konuma göre filtrelenir.
  • Gruplama isteğe bağlıdır. Örneğin tek bir değeri göstermek için kullanılan kart görseli için gruplamaya ihtiyaç yoktur.
  • Özetleme genellikle rapor görsellerinde yapılır. Burada özellikle vurgulanması gereken görsel, özetleme yapılmayan dilimleyici görselidir.