GitHub Actions kullanarak JSON ARM şablonlarının dağıtımını otomatikleştirme

Orta
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure

Azure PowerShell, Azure CLI ve GitHub Actions kullanarak JSON Azure Resource Manager (ARM) şablonlarını dağıtmayı öğrenin. Karmaşık şablonları modüler şablonlara dönüştürmek için bağlantılı şablonları kullanın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • gereksinimlerinize göre JSON ARM şablonlarını dağıtmanın en iyi yolunu seçin.
  • Bağlantılı şablonları kullanarak şablonlarınızı modüler hale getirme.
  • Şablonları dağıtmak için GitHub Actions oluşturun.

Önkoşullar