Kullanıcı kimlikleri ve profilleri için tasarım

Orta
Yönetici
Çözüm Mimarı
Azure
Azure Sanal Masaüstü
Sanal Makineler

Kullanıcılarınızın bu uygulamalara hem şirket içinde hem de bulutta erişmesi gerekir. Windows Masaüstü için Uzak Masaüstü istemcisini kullanarak Windows uygulamalara ve masaüstlerine farklı bir Windows cihazdan uzaktan erişebilirsiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Sanal Masaüstü için bir lisanslama modeli seçin.
  • Kişisel ve çok oturumlu masaüstü senaryolarını açıklama.
  • FSLogix profil kapsayıcılarını depolayarak bir depolama çözümü planlayın.
  • Masaüstü istemci dağıtımı planlama
  • Windows Desktop istemcisini birden çok cihaza dağıtın.
  • Azure Sanal Masaüstü için Karma Kimlik'i açıklama.