Azure SQL veritabanını sorgulayan bir ASP.NET uygulaması geliştirme ve yapılandırma

Başlangıç
Çözüm Mimarı
Azure
SQL Veritabanı

Azure SQL Veritabanı’nda, uygulama için verileri depolayan bir veritabanı oluşturun ve veritabanındaki verileri sorgulamak için bir ASP.NET uygulaması oluşturun.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • SQL Veritabanı’nda tek bir veritabanı oluşturma, yapılandırma ve doldurma
  • Veritabanını sorgulamak için ASP.NET uygulaması yapılandırma

Önkoşullar

  • İlişkisel veritabanları hakkında temel bilgi
  • Temel C# bilgisi