Azure İşlevleri geliştirme

Orta
Geliştirici
Azure
İşlevler

Azure İşlevleri oluşturmayı ve dağıtmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

  • Bir işlevin temel bileşenlerini ve bunların nasıl yapılandırıldıklarını açıklama
  • bir işlevin ne zaman çalıştıracağını ve çıkışın nereye yönlendirileceği denetlemek için tetikleyiciler ve bağlamalar oluşturma
  • İşlevi Azure'daki hizmetlere bağlama
  • Visual Studio Code ve Azure İşlevleri Temel Araçları'nı kullanarak işlev oluşturma

Önkoşullar

  • Geliştirici kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.
  • Bulut bilişimi anlama ve Azure portal konusunda biraz deneyim.