Azure Functions Core Tools kullanarak Azure İşlevleri geliştirme, test etme ve yayımlama

Başlangıç
Developer
Azure
Azure Functions

Geliştirme bilgisayarında işlev oluşturup çalıştırmak için Azure Functions Core Tools’u kullanın ve bunları Azure’da yayımlayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda, Azure Functions Core Tools kullanarak şunları gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz:

  • Yeni işlev projeleri ve işlevler oluşturma
  • İşlevleri yerel olarak çalıştırma ve test etme
  • İşlevleri Azure’da yayımlama

Önkoşullar

  • Başlangıç düzeyinde Azure İşlevleri geliştirme deneyimi
  • Temel komut satırı kullanımlarını öğrenme