Giriş

Tamamlandı

PowerShell, çok sayıda komutla önceden yüklenmiş olarak gelir. PowerShell komutlarını verimli bir şekilde kullanmak için nasıl çalıştıklarını anlamanız gerekir. Örneğin, komutların hangi parametreleri alacağını ve komutu çağırmanın birden fazla yolu olabileceğini bilmeniz gerekir.

Ayrıca bir komutun ne döndürdüğü, ne tür döndürdüğü ve komutun özelliklerini bilmek de yararlıdır. Bunları bilerek yardımın nasıl gösterileceğini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, belirli bir komutu birleştirdiğinizde başka bir komutla nasıl uyumlu olduğunu gösteren bir ipucu da alırsınız.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Komutlara nasıl çağrılacaklarını anlamak için komutları inceleyin.
  • Bir komutun ne döndürdüğüne bakın ve döndürdüğü değeri özelleştirin.

Önkoşullar

Bu modülü tamamlamak için şunları yapmalısınız:

  • Terminali başlatabilme.
  • PowerShell'in ne olduğunu anlama.
  • PowerShell'de komut çalıştırmayı öğrenin.

PowerShell'e Giriş modülünü yararlı hazırlıklar bulabilirsiniz.