Özet

Tamamlandı

Bu modülde kullanmayı planladığınız bir komutu incelemeyi öğrendiniz. Kullanmadan önce bir komuta bakmak, komutu doğru çağırmanıza ve komutu çağırmanın farklı yollarını öğrenmenize yardımcı olur.

Ayrıca bir komutun döndürdüğü verileri incelemeye de baktınız. PowerShell komutları nesneleri döndürür. çağrısı Get-Memberyaparak ne tür bir nesne döndürüleceğini ve nesnenin özelliklerini öğrenirsiniz. Bu bilgilerle, aynı nesne türünde çalışan ilgili komutları arayabilirsiniz.

sonraki modüllerde işlem hatlarına göz atan ve tek bir komutta birden çok komutu birleştiren nesne türü bilgilerini kullanmayı öğreneceksiniz.

Kaynaklar