Bilgi kontrolü

Tamamlandı

Aşağıdaki sorulardan her biri için en iyi yanıtı seçin ve sonra Yanıtlarınızı kontrol edin seçeneğini belirleyin.

1.

Yönetici alanlar arası yedekli yüksek kullanılabilirlik uygulamak isterse aşağıdaki MySQL barındırma çözümlerinden hangisi en uygun olacaktır?

2.

Uygulama geliştiricisi, MySQL'in 5.6 sürümünü gerektirir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu gereksinime göre uygun bir barındırma seçeneği olabilir?

3.

Aşağıdaki MySQL için Azure Veritabanı SKU'lardan hangisi düşük maliyetli geliştirme ve düşük eşzamanlılık iş yükleri için en uygun olandır?

4.

Yönetim çabası için Azure IaaS kullanılarak barındırılan bir veritabanının yüksek kullanılabilirliğini yönetmekten kim sorumludur?

5.

Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı uygulamalarınız için barındırma seçeneği olarak Azure VM'lerinde MySQL kullanmayı göz önünde bulundurmanız için iyi bir nedendir?