Azure DevTest Labs giriş

Başlangıç
Yönetici
Azure
DevTest Labs

Uygulama geliştirme ve test için sanal bilgi işlem ortamlarını hızla ayarlamak için Microsoft Azure DevTest Labs kullanmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • ekibiniz için sanal makine (VM) ortamları ayarlamak için Azure DevTest Labs uygun olup olmadığını değerlendirin.
  • Geliştirici ekleme ve dağıtım ortamlarının oluşturulmasını otomatikleştirmek için DevTest Labs'in kaynak oluşturma özelliklerinin nasıl çalıştığını açıklayın.

Önkoşullar

  • Microsoft Azure sanal makineleri hakkında temel bilgiler