Azure’da Linux’a giriş

Başlangıç
Yönetici
Çözüm Mimarı
İşletme Sahibi
Azure
Linux Sanal Makineleri

Azure’da Linux çalıştırmanın benzersiz avantajlarını ve Azure sayesinde bulutta Linux tabanlı uygulamaları ve iş yüklerini nasıl çalıştıracağınızı keşfedin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Hizmet olarak Azure’da Linux altyapısı (IaaS) ve hizmet olarak Azure’da Linux platformu (PaaS) bilgi işlem arasındaki farkları ve her birinin değerini belirleme
  • Linux iş yüklerine ek değer katan Azure araçlarını ve hizmetlerini tanımlama
  • Farklı Linux dağıtımlarını desteklemede Microsoft’un rolü de dahil olmak üzere Azure’daki Linux sanal altyapısının bileşenlerini açıklama
  • Azure’da Linux tabanlı hizmet platformlarının değerini açıklama
  • Yeni Linux tabanlı iş yükleri oluşturmayı ve mevcut iş yüklerini Azure’a geçirmeyi hayal etme
  • Azure’da Linux’ın çözümleriniz için doğru seçim olup olmadığını değerlendirme

Önkoşullar

  • IaaS ve PaaS dahil olmak üzere bulut bilişimin temel kavramlarıyla ilgili başlangıç düzeyinde bilgi sahibi olma. Bu kavramlara yönelik genel bakışı Bulut Kavramları - Bulut bilişim ilkeleri’nde bulabilirsiniz.