Bulut için Microsoft Defender giriş

Başlangıç
Administrator
Business Owner
Bilgi Koruma ve Uyumluluk Yönetici istrator
Privacy Manager
Security Engineer
Support Engineer
Technology Manager
Azure
Microsoft Defender for Cloud

Bulut için Microsoft Defender tüm Azure, şirket içi ve çoklu bulut (Amazon AWS ve Google GCP) kaynaklarınız için bir Bulut Güvenlik Duruşu Yönetimi (CSPM) ve Bulut İş Yükü Koruma Platformu'dur (CWPP).

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • çok bulutlu ortamlarınızı korumak için Bulut için Microsoft Defender'nin uygulamak için uygun bir çözüm olup olmadığını değerlendirin.
  • Bulut için Defender Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) ve Bulut İş Yükü Koruma Platformu(CWPP) uygulamalarının, kaynaklarınıza siber saldırıların oluşmasını önlemek için nasıl çalıştığını açıklayın.

Önkoşullar

  • Başlangıç düzeyinde Azure kullanma deneyimi.
  • Başlangıç düzeyinde bulut güvenliği hakkında bilgi.