Bulut için Microsoft Defender'a giriş

Başlangıç
Yönetici
İşletme Sahibi
Information Protection Yöneticisi
Gizlilik Yöneticisi
Güvenlik Mühendisi
Destek Mühendisi
Teknoloji Yöneticisi
Azure
Bulut için Microsoft Defender

Bulut için Microsoft Defender, tüm Azure, şirket içi ve çoklu bulut (Amazon AWS ve Google GCP) kaynaklarınız için bir Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) ve Bulut İş Yükü Koruma Platformu (CWPP) hizmetidir.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Bulut için Microsoft Defender'ın çoklu bulut ortamlarınızı korumak için uygulamaya uygun bir çözüm olup olmadığını değerlendirin.
  • Bulut için Defender'ın Bulut Güvenliği Duruş Yönetimi (CSPM) ve Bulut İş Yükü Koruma Platformu'nun (CWPP) kaynaklarınıza siber saldırıların oluşmasını önlemek için nasıl çalıştığını açıklayın.

Önkoşullar

  • Başlangıç düzeyinde Azure kullanma deneyimi.
  • Başlangıç düzeyinde bulut güvenliği bilgisi.