Microsoft 365 tehdit korumasına giriş

Orta
Security Operations Analyst
Microsoft Defender for Cloud Apps
Microsoft Defender for Identity
Microsoft 365
Microsoft 365 Defender

Bu modülde Microsoft 365 Defender tümleşik tehdit koruması paketini kullanmayı öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde Microsoft 365 Defender'ın modern bir SOC'de oynadığı rolü öğrendiniz. Artık şunu yapabilmeniz gerekir:

  • Etki alanına göre Microsoft 365 Defender çözümlerini anlama
  • Modern SOC'de Microsoft 365 Defender rolünü anlama

Önkoşullar

Hiçbiri