SharePoint Online'Windows PowerShell kullanarak yönetme

Orta
Yönetici
Azure
Azure Active Directory
Cloud Services
Azure PowerShell
Sanal Makineler
Microsoft 365
Visual Studio Code

Bu modül, web tabanlı bir arabirim aracılığıyla bilgi depolamaya ve paylaşmaya olanak tanıyan bir işbirliği hizmeti olan SharePoint Online'ı açıklar. Modülde, PowerShell ile SharePoint Online kullanıcılarının ve gruplarının nasıl yönetileceğini açıklanmaktadır.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamlayan öğrenci şunları yapabilecektir:

 • PowerShell kullanarak SharePoint Online'a bağlanmayı açıklayın.
 • PowerShell ile SharePoint Online kullanıcılarının ve gruplarının nasıl yönetileceğini açıklayın.
 • PowerShell ile sitelerin nasıl yönetileceğini açıklama.
 • PowerShell ile dış kullanıcı paylaşımının nasıl yönetileceğini açıklama.

Önkoşullar

 • Windows ağ teknolojileri ve uygulaması hakkında bilgi
 • Windows Server yönetimi, bakımı ve sorun giderme hakkında bilgi
 • belirli görevleri gerçekleştirmek için Windows PowerShell ve komutlarını tanıma
 • Active Directory, ağ yapılandırması, sunucu yönetimi ve Windows 10 cihaz yönetimiyle ilgili sistem yönetimi görevleri için kullanılan PowerShell cmdlet'leri hakkında bilgi
 • Windows PowerShell işlem hattı, PowerShell sağlayıcıları ve PowerShell sürücüleri hakkında bilgi
 • CIM ve WMI teknolojileri hakkında bilgi
 • Windows PowerShell'de değişkenleri, dizileri, karma tabloları ve betik oluşturma yapılarını kullanma hakkında bilgi
 • Windows PowerShell ile uzak bilgisayarları yönetme hakkında bilgi
 • Windows PowerShell ile Azure kaynaklarını yönetme hakkında bilgi