Azure kaynaklarını başka bir kaynak grubuna taşıma

Başlangıç
Administrator
Azure
Azure Resource Manager

Farklı bir kaynak grubuna taşıyabileceğiniz Azure kaynaklarını tanımlayın. Azure portalını kullanarak kaynakları taşıyın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Kaynakları taşıyıp taşıyamayacağınızı belirleme
  • Kaynakları başka bir kaynak grubuna taşıma

Önkoşullar

  • Azure kaynak grupları hakkında bilgi