Sınama

Tamamlandı

Bu modüllerdeki kod zorlukları, öğrendiklerini pekiştirerek bir sonraki derse geçmeden önce güven kazanmanıza yardımcı olur.

1. Adım: Cloud Shell kod düzenleyicisindeki açık dosyaları kapatma

Azure Cloud Shell kod düzenleyicisindeki açık dosyaları kapatmak için Windows'ta (veya macOS'ta ⌘+Q) Ctrl+Q klavye kısayolunu kullanın.

2. Adım: Kodunuzu yazmak için yeni bir dosya oluşturma

GettingStarted.ps1adlı yeni bir dosya oluşturun ve açmak için Cloud Shell kod düzenleyicisini kullanın.

3. Adım: İki iletiyi görüntülemek için Cloud Shell kod düzenleyicisine kod yazma

Daha önce öğrendiğiniz teknikleri kullanarak bir iletiyi yazdırın ve ardından ikinci bir iletide yeniden kullanmak üzere kullanıcı girişi toplayın. Daha önce yalnızca bir kod satırında bir ileti görüntülemişsinizdir. Daha sonra bir kullanıcıdan giriş istediniz ve bu değeri özel bir iletiyi yazdırmak için yeniden kullandınız. Bu sınamada her iki tekniği de kullanın.

Bunu nasıl yaparsanız yapın, kodunuz aşağıdaki çıkışa benzer bir şey üretmelidir. Bu örnekte yer tutucu metin <geçerli tarihini> ve <adınızı> seçtiğiniz değerlerle değiştirin.

Today's date is <current date>.
Today is the day <your name> began their PowerShell programming journey.

4. Adım: Kodu çalıştırma

Kod düzenleyicisini kapatın ve betiği Cloud Shell'de çalıştırın.

Bir yerde takılıp çözüme göz atmanız gerekse de başarıyla tamamlasanız da, okumaya devam edip bu sınamanın çözümüne bakın.