CLI ile Azure Machine Learning'de iş çalıştırma (v2)

Orta
AI Engineer
Data Scientist
Student
Azure
Azure Machine Learning

Modelleri iş olarak eğitmek için Azure Machine Learning CLI'sını (v2) kullanın. Temel bir Python betiği kullanarak modeli eğitin veya süpürme işiyle hiper parametre ayarlaması yapın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz:

  • CLI (v2) kullanarak Python betiği ile model eğitin.
  • CLI (v2) ile hiper parametre ayarlaması gerçekleştirin.

Önkoşullar

  • Azure Machine Learning hizmeti hakkında bazı bilgiler.
  • scikit-learn gibi çerçeveleri kullanarak makine öğrenmesi modellerini eğiterek bazı deneyimler elde edin.