Azure Stream Analytics kullanarak verileri dönüştürme

Başlangıç
Data Engineer
Azure
Azure Stream Analytics

Giriş verilerini işlemek, bir soruyla bunları dönüştürmek ve sonuçları döndürmek için Azure Stream Analytics işleri oluşturmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Stream Analytics iş akışını keşfetme.
  • Stream Analytics işi oluşturma.
  • Stream Analytics işinin girişini ayarlama.
  • Stream Analytics işinin çıkışını ayarlama.
  • Dönüştürme sorgusu yazma.
  • Stream Analytics işini başlatma.

Önkoşullar

Azure hesabı veya etkin deneme