Cihaz bağlantılarında ve iletişimde sorun giderme

Orta
Geliştirici
Azure
IoT Hub
Azure Portalı

Bu modülde cihaz bağlantısı ve iletişim sorunlarını giderme hakkında bilgi edinecek ve cihaz bağlantıları için geçerli olan en iyi yöntem yaklaşımlarını ve sorun giderme yönergelerini inceleyeceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Cihaz bağlantısı en iyi yöntemlerini açıklama.
  • Cihaz iletişim sorunlarını giderme kılavuzunu açıklayın.

Önkoşullar

Şu özellikleri elde etme olanağı:

  • Bulut tabanlı çözümler, Azure ve Azure hizmetleri hakkında genel bir anlayış gösterin.
  • IoT Hub özelliklerini ve özelliklerini açıklama ve IoT cihazı ile IoT hub örneği arasında güvenli cihazdan buluta iletişim uygulama.