Pencere işlevlerini kullanan sorgular yazma

Gelişmiş
Veri Çözümleyici
Veri Mühendisi
Veri Bilimcisi
Veritabanı Yöneticisi
Geliştirici
Çözüm Mimarı
Öğrenci
SQL Veritabanı
SQL Yönetilen Örnek
Azure Sanal Makineler'de SQL Server
Sanal Makinelerde SQL Server
SQL Server

Transact-SQL'de pencere işlevlerini kullanmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Pencere işlevlerini açıklama.
  • OVER yan tümcesini kullanın.
  • RANK, AGGREGATE ve OFFSET işlevlerini kullanın.

Önkoşullar

Bu modüle başlamadan önce, veritabanındaki bir tablodan veri almak ve filtrelemek için Transact-SQL sorgularını kullanma deneyiminiz olmalıdır.