İş kullanıcıları için yapay zekaya giriş

Başlangıç
İş Kullanıcısı
Microsoft 365
Microsoft Power Platform

Yapay zeka ile bir kuruluşu gerçek anlamda güçlendirmek için, iş liderlerinin yapay zekayı yalnızca geliştiricilere ve veri bilimcilerine değil, herkesin kullanımına sunması gerekir.

Önkoşullar

Hiçbiri

Bu öğrenme yolundaki modüller

Günlük yapay zeka deneyimlerinden kod içermeyen yapay zeka geliştirme araçlarına kadar bu modül, her iş kullanıcısını daha fazlasını başarma konusunda güçlendirebilecek kullanılabilir yapay zeka araçlarına ve teknolojilerine genel bir bakış sağlar.

Power BI’dan yararlanarak etkileşimli görselleştirmeler içeren raporları ve panoları nasıl kolayca oluşturabileceğinizi öğrenin ve diğer kuruluşların eyleme dönüştürülebilir içgörülerle iş sonuçları elde etmek için bu çözümü nasıl kullandığını görün.

Not

Daha önce Power Apps portalı özelliği olarak bilinen Microsoft Power Pages artık tek başına bir ürün olarak genel önizleme aşamasındadır.

Microsoft Power Pages modern, güvenli ve veri odaklı iş web siteleri oluşturmak için ideal olan düşük kodlu geliştirme ve barındırma platformudur. İster düşük kod oluşturucu ister profesyonel bir geliştirici olun, Power Pages müşterilerinizin, iş ortaklarınızın ve topluluklarınızın katılımını sağlamak için web sitelerinizi hızla tasarlamanıza, yapılandırmanıza ve genel kullanıma sunmanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi için bkz. Power Pages.

Microsoft Power Platform bileşenleri, müşteriler için iş değeri ve teknoloji güvenliği hakkında bilgi edinin.

Yapay zekanın tüm dünyaya daha fazlasını başarma gücü getirme kapasitesi vardır. Kuruluşların teknik geliştirme ekiplerini güçlendirmekten yapay zekanın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için kuruluşun tamamını harekete geçirmeye kadar her açıdan yapay zeka hakkında stratejik düşünmeli ve bunu yapmaya bugün başlamalıdır.

Yapay zeka stratejilerinin başarıya ulaşabilmesi için hem kültürel konular hem de işle ilgili konular dikkate alınmalıdır. Yapay zeka kullanımına hazır bir kuruluş olmanız için işleri yapma şeklinizi, çalışanların arasındaki ilişkiyi, sahip olunan becerileri ve davranışlarınıza yön veren süreçlerle prensipleri kökten değiştirmeniz gerekir. Bu ünite, bir kültürü yapay zeka kullanımına hazır hale getiren temel öğeleri anlamanıza yardımcı olacak bir şekilde tasarlanmıştır ve kuruluşunuzda gerekli değişiklikleri yapmak için kullanabileceğiniz bir çerçeve sunar.

Microsoft olarak yapay zeka geliştirmeye ve kullanmaya yol göstermesi gerektiğine inandığımız altı ilke belirledik: eşitlik, güvenilirlik ve güvenlik, gizlilik ve güvenlik, kapsayıcılık, saydamlık ve sorumluluk. Özellikle akıllı teknoloji her gün kullandığımız ürün ve hizmetlerde yaygınlaştıkça bizim için bu ilkeler, yapay zekaya sorumlu ve güvenilir bir yaklaşımın temel taşları haline gelmiştir. Her bireyin, şirketin ve bölgenin kendi inanç ve standartları olduğunun farkındayız ve bunların yapay zeka yolculuğuna yansıtılması gerektiğine inanıyoruz. Siz yol gösterici ilkelerinizi geliştirmeyi düşünürken biz de kendi bakış açımızı paylaşmak istiyoruz.

Bu modülde yapay zekanın birincil kavramlarına ve arkalarındaki teknolojilere üst düzey bir genel bakış sağlanır. Daha sonra, Microsoft'un yapay zeka alanındaki en son ilerlemeleri nasıl kuruluşların kullanabileceği araçlara, ürünlere ve hizmetlere dönüştürdüğünü göreceğiz.