Azure Uygulaması Hizmetinden yayımlama profili alma

Yayımlama profili, Visual Studio'nın Azure'a uygulama ve hizmet dağıtmak için kullandığı bilgileri ve ayarları içeren bir dosyadır.

  1. Azure portalında Azure Uygulaması Hizmeti'ni açın.

  2. Yayımlama profilini indir'e gidin ve profili yerel olarak kaydedin.

    Screenshot showing how to get the publish profile from Azure App Service.

Kaydettiğiniz konumda .publishsettings dosya uzantısına sahip bir dosya oluşturulmuştur.

Ayrıca bkz. Azure Uygulaması Hizmeti.

Not

Temel kimlik doğrulaması devre dışı bırakıldığında Yayımlama profilini indir ve Yayımlama profilini sıfırla devre dışı bırakılır.