Excel kullanarak izlenecek yollar

Şunlar için geçerlidir:yes Mac noiçin Visual Studio noVisual Studio Visual Studio Code

Aşağıdaki kılavuzlarda, Microsoft Office Excel'i otomatikleştirmek ve kullanıcı arabirimini (UI) özelleştirmek için belge düzeyinde özelleştirmeleri ve VSTO Eklentilerini kullanmanın yolları gösterilmektedir.

Belge düzeyinde izlenecek yollar

Uygulama düzeyinde izlenecek yollar