Поділитися через


Контроль вибору часу в картках

Поле для вибору часу користувачами.

Властивості

Placeholder – опис бажаного введення. Відображається, коли вибір не зроблено.

Label – Мітка для цього вводу.

Значення за замовчуванням– початкове значення для цього поля, виражене в ГГ:ХВ.

Спочатку видимий — якщо false, цей елемент буде вилучено з дерева візуальних даних.

Максимальне значення – підказка про максимальне значення, виражене в ГГ:ХХ (може бути проігнорована деякими клієнтами).

Мінімальне значення – підказка про мінімальне значення, виражене в ГГ:ХХ (може бути проігнорована деякими клієнтами).

Інтервал – Контролює величину інтервалу між цим елементом керування та попереднім елементом керування.

Роздільник – Якщо має значення, намалюйте розділову лінію у верхній частині елемента керування.

Висота – Визначає висоту елемента керування.

Повідомлення про помилку– Повідомлення про помилку, яке відображається, коли введені дані недійсні.

Обов’язкове поле – чи потрібне це введення.

Повторити для кожного – джерело даних, яке використовується для відображення кількох екземплярів цього елемента керування. Дізнайтеся, як використовувати повторення для кожного.

Показати коли – Умовний вираз макета.