Поділитися через


Елемент керування "Розкривний список" у Power Apps

Список, в якому відображається лише перший елемент, доки користувач не відкриє його.

Опис

Елемент керування Розкривний список економить місце на екрані, особливо якщо список містить велику кількість елементів. Цей елемент керування займає лише один рядок, доки користувач не вибере стрілку вниз, щоб відобразити більше варіантів. В елементі керування відображатиметься не більше 500 елементів.

Ключові властивості

За замовчуванням – початкове значення елемента керування, перш ніж користувач укаже інше значення.

Елементи – джерело даних, у якому містяться елементи, що відображаються в елементі керування. Якщо джерело містить кілька стовпців, установіть для властивості елемента керування Значення необхідний стовпець даних.

Значення – стовпець даних, який потрібно відобразити в елементі керування (наприклад, якщо джерело даних містить кілька стовпців).

Selected – запис даних, що відповідає вибраному елементу.

AllowEmptySelection – Чи може елемент керування не містити вибраних елементів. Якщо false, завжди буде позначений елемент, який спочатку буде типовим або першим.

Додаткові властивості

AccessibleLabel  – підпис для невізуальних екранів.

BorderColor  – колір межі елемента керування.

BorderStyle  – визначає стиль межі елемента керування: Суцільна, Штрихова, Пунктирна або Немає.

BorderThickness  – товщина межі елемента керування.

ChevronBackground – колір фону за стрілкою вниз у розкривному списку.

ChevronFill – колір стрілки вниз у розкривному списку.

Color  – колір тексту в елементі керування.

DisplayMode  – визначає, чи елемент керування дозволяє ввід даних користувачем (Редагування), лише відображає дані (Перегляд) або ж є вимкнутим (Вимкнуто).

DisabledBorderColor  – колір межі елемента керування, якщо для властивості DisplayMode елемента керування встановлено значення Disabled (Вимкнуто).

DisabledColor  – колір тексту в елементі керування, якщо для властивості DisplayMode елемента керування встановлено значення Disabled.

DisabledFill  – колір фону елемента керування, якщо для властивості DisplayMode елемента керування встановлено значення Disabled.

Fill  – колір фону елемента керування.

FocusedBorderColor  – колір межі елемента керування, коли він перебуває у фокусі.

FocusedBorderThickness  – товщина межі елемента керування, коли він перебуває у фокусі.

Font  – ім’я сімейства шрифтів, що використовується для відображення тексту.

FontWeight  – стиль шрифту в елементі керування: Жирний, Напівжирний, Звичайний або Ненасичений.

Height  – відстань між верхнім і нижнім краями елемента керування.

HoverBorderColor  – колір межі елемента керування в разі наведення на нього курсору.

HoverColor  – колір тексту в елементі керування в разі наведення на нього курсору.

HoverFill  – колір фону елемента керування в разі наведення на нього курсору.

Italic  – виділення тексту в елементі керування курсивом.

OnChange – дії, які виконуються, коли користувач змінює значення елемента керування (наприклад, налаштовує повзунок).

OnSelect – дії, які виконуються, коли користувач натискає елемент керування.

PaddingBottom  – відстань між текстом в елементі керування та нижнім краєм цього елемента керування.

PaddingLeft  – відстань між текстом в елементі керування та лівим краєм цього елемента керування.

PaddingRight  – відстань між текстом в елементі керування та правим краєм цього елемента керування.

PaddingTop  – відстань між текстом в елементі керування та верхнім краєм цього елемента керування.

PressedBorderColor  – колір межі елемента керування, коли користувач його торкається або клацає.

PressedColor  – колір тексту в елементі керування, коли користувач його торкається або клацає.

PressedFill  – колір фону елемента керування, коли користувач його торкається або клацає.

Reset  – визначає, чи повертається елемент керування до значення за замовчуванням.

SelectedText (вилучено)  – рядкове значення, що відповідає вибраному елементу. Натомість використовуйте Dropdown1.SelectedText.Value, замінивши значення «Dropdown1» на ім'я елемента керування розкривним списком у програмі.

SelectionColor  – колір тексту виділеного елемента або елементів у списку або колір інструмента виділення в елементі керування пером.

SelectionFill – колір фону вибраного елемента або елементів у списку або колір вибраної області елемента керування "Перо".

Size  – розмір шрифту тексту, що відображається на елементі керування.

Strikethrough  – відображення лінії, що закреслює текст на елементі керування.

TabIndex  – порядок переходів за допомогою клавіатури відносно інших елементів керування.

Tooltip  – пояснювальний текст, що з’являється в разі наведення курсору на елемент керування.

Underline  – відображення лінії під текстом на елементі керування.

Visible  – відображення або приховання елемента керування.

Width  – відстань між лівим і правим краями елемента керування.

X  – відстань між лівим краєм елемента керування та лівим краєм його батьківського контейнера (екрана, якщо батьківський контейнер відсутній).

Y  – відстань між верхнім краєм елемента керування та верхнім краєм батьківського контейнера (екрана, якщо батьківський контейнер відсутній).

Примітка

Властивості FocusedBorder керують властивостями межі спливаючого меню.

Приклади

Простий список

 1. Додайте елемент керування Розкривний список, а потім установіть такий вираз як значення властивості Елементи:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Не знаєте, як додати, іменувати та настроїти елемент керування?

 2. Щоб відобразити елементи в списку, натисніть стрілку вниз елемента керування, утримуючи натиснутою клавішу Alt.

Список із джерела даних

Принципи в цій процедурі застосовуються до будь-якого джерела даних, яке містить таблиці, проте для чіткого виконання цих кроків потрібно відкрити середовище, для якого було створено базу даних Microsoft Dataverse і додано зразки даних.

 1. Відкрийте пусту програму, а потім укажіть таблицю «Бізнес-партнери»

 2. Додайте елемент керування Розкривний список і встановіть цю формулу для властивості Елементи:

  Distinct(Accounts, 'Address 1: City')

  У цій формулі показано всі міста в таблиці «Бізнес-партнери». Якщо одне місто вказано в кількох записах, функція Різниця приховує дублювання в елементі керування "Розкривний список".

 3. (необов’язково) Перейменуйте елемент керування Розкривний список на Міста, додайте вертикальний елемент керування Галерея і встановіть цю формулу для властивості галереї Елементи:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Result)

  У цій функції фільтра відображаються лише ті записи в таблиці «Бізнес-партнери», для яких місто збігається з вибраним значенням в елементі керування «Міста».

Рекомендації щодо спеціальних можливостей

Контрастність кольору

Необхідно налаштувати відповідну контрастність кольору для таких елементів:

 • ChevronFill та ChevronBackground
 • ChevronHoverFill та ChevronHoverBackground
 • SelectionColor та SelectionFill
 • SelectionFill та Заливка

Це додаток до стандартних вимог до контрастності кольору.

Підтримка зчитування екрана

Підтримка клавіатури

 • Для властивості TabIndex має бути встановлено значення "нуль" або більше, щоб користувачі клавіатури могли перейти до неї.
 • Індикатори фокусу мають бути чітко видимі. Для цього використовуйте FocusedBorderColor і FocusedBorderThickness.

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).