Поділитися через


Елемент керування "Засіб перегляду файлів PDF" (експериментальний) у Power Apps

Експериментальний елемент керування, що відображає вміст файлу PDF.

Опис

Відображення тексту, графічних об’єктів та іншого вмісту у файлі PDF через додавання цього типу елемента керування та встановлення в якості значення його властивості Document URL-адреси (у лапках) файлу, який потрібно відобразити.

Обмеження

 1. Елемент керування «Засіб перегляду файлів PDF» підтримує лише PDF-файли, що відповідають специфікації PDF32000.

 2. Архітектура безпеки Power Apps вимагає, щоб засіб перегляду файлів PDF підтримував лише посилання HTTPS, але не HTTP.

 3. Властивість Document має містити посилання безпосередньо на файл PDF. Переспрямування на сервері або HTML-подання документа не підтримуються.

 4. Доступ до файлу має бути анонімним без будь-якої автентифікації.

 5. Ви не зможете переглянути PDF-документ у своїй програмі, якщо документ знаходиться на сервері, який має обмежені налаштування спільного доступу до ресурсів різних джерел (CORS). Для усунення цієї проблеми сервер, на якому розміщено документи PDF, має дозволити надсилання запитів, що не залежать від джерела, зі сторінки powerapps.com.

 6. Вбудовані об’єкти, такі як скрипти та кнопки, не запускатимуться.

Користувачі програми можуть обійти ці обмеження, відкривши документи PDF у зовнішньому браузері, як буде вказано у відповідному запиті, якщо елемент керування не зможе відкрити документ. Це також можна зробити із меню елемента керування для всіх документів для зовнішнього використання.

Ключові властивості

Document – URL-адреса (у лапках) файлу PDF.

Додаткові властивості

ActualZoom – фактичний масштаб елемента керування, що може відрізнятися від масштабу, запитуваного за допомогою властивості Zoom.

BorderColor  – колір межі елемента керування.

BorderStyle  – визначає стиль межі елемента керування: Суцільна, Штрихова, Пунктирна або Немає.

BorderThickness  – товщина межі елемента керування.

CurrentFindText – поточний пошуковий термін, що використовується.

CurrentPage – номер сторінки у файлі PDF, яка наразі відображається.

DisplayMode  – визначає, чи елемент керування дозволяє ввід даних користувачем (Редагування), лише відображає дані (Перегляд) або ж є вимкнутим (Вимкнуто).

DisabledBorderColor  – колір межі елемента керування, якщо для властивості DisplayMode елемента керування встановлено значення Disabled (Вимкнуто).

Fill  – колір фону елемента керування.

FindNext – знаходить наступний екземпляр FindText у документі.

FindPrevious – знаходить попередній екземпляр FindText у документі.

FindText – пошуковий термін для виконання пошуку в документі.

Height  – відстань між верхнім і нижнім краями елемента керування.

HoverBorderColor  – колір межі елемента керування в разі наведення на нього курсору.

OnSelect – дії, які виконуються, коли користувач натискає елемент керування.

OnStateChange – дії, які виконуються, коли змінюється стан елемента керування.

PaddingBottom  – відстань між текстом в елементі керування та нижнім краєм цього елемента керування.

PaddingLeft  – відстань між текстом в елементі керування та лівим краєм цього елемента керування.

PaddingRight  – відстань між текстом в елементі керування та правим краєм цього елемента керування.

PaddingTop  – відстань між текстом в елементі керування та верхнім краєм цього елемента керування.

Page – номер сторінки, яку потрібно відобразити.

PageCount – кількість сторінок у документі.

PressedBorderColor  – колір межі елемента керування, коли користувач його торкається або клацає.

ShowControls – визначає, чи відображає аудіо- або відеопрогравач такі елементи, як кнопка відтворення й повзунок гучності, а елемент керування пером – піктограми для малювання, стирання та очищення.

Tooltip  – пояснювальний текст, що з’являється в разі наведення курсору на елемент керування.

Visible  – відображення або приховання елемента керування.

Width  – відстань між лівим і правим краями елемента керування.

X  – відстань між лівим краєм елемента керування та лівим краєм його батьківського контейнера (екрана, якщо батьківський контейнер відсутній).

Y  – відстань між верхнім краєм елемента керування та верхнім краєм батьківського контейнера (екрана, якщо батьківський контейнер відсутній).

Zoom – відсоток, на який збільшується зображення з камери або подання файлу в засобі перегляду файлів PDF.

Клавіші швидкого доступу

 • J - Сторінка вниз
 • K - Сторінка вгору
 • N - Сторінка вниз
 • R - Поверніть усі сторінки на 90° за годинниковою стрілкою

Приклад

Додайте елемент керування Засіб перегляду файлів PDF та встановіть у якості значення його властивості Document URL-адресу (у лапках) файлу PDF, як показано в нижченаведеному прикладі.

"https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf"

Елемент керування відобразить PDF file.

Не знаєте, як додати та настроїти елемент керування?

Рекомендації щодо спеціальних можливостей

Підтримуються не всі спеціальні можливості документів PDF, оскільки засіб перегляду файлів PDF досі знаходиться на експериментальній стадії. Тому для властивості ShowControls має бути встановлено значення True, щоб дозволити користувачам відкривати документ у зовнішній програмі.

Дізнайтеся, як створювати доступні документи PDF за допомогою стандартів WCAG 2.0 та PDF/UA.

Підтримка зчитування екрана

 • Розгляньте можливість додавання заголовка за допомогою елемента керування Label, якщо документ PDF не має заголовка. Заголовок можна розташувати безпосередньо перед засобом перегляду файлів PDF.

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).