VSTAComponentScriptingEngine 类

定义

public ref class VSTAComponentScriptingEngine : Microsoft::SqlServer::VSTAHosting::VSTAScriptingEngine
public class VSTAComponentScriptingEngine : Microsoft.SqlServer.VSTAHosting.VSTAScriptingEngine
type VSTAComponentScriptingEngine = class
    inherit VSTAScriptingEngine
Public Class VSTAComponentScriptingEngine
Inherits VSTAScriptingEngine
继承
VSTAComponentScriptingEngine

构造函数

VSTAComponentScriptingEngine(ScriptComponentHost, VSTAScriptProjectStorage)

始终使用此构造函数

字段

c_xmlprojNamespace

vsta 项目文件 xml 中使用的所有名称的命名空间名称。

(继承自 VSTAScriptingEngine)
m_debugMode (继承自 VSTAScriptingEngine)
m_macroProjectPath (继承自 VSTAScriptingEngine)
m_scriptStorage (继承自 VSTAScriptingEngine)
ScriptComponentHostID

属性

DebuggerVstaHelper (继承自 VSTAScriptingEngine)
IsVstaHelperCreated (继承自 VSTAScriptingEngine)
ProjectName

获取或设置当前项目名称。 用于重命名脚本

(继承自 VSTAScriptingEngine)
ScriptAppName
VstaHelper (继承自 VSTAScriptingEngine)

方法

CheckDebuggerInUsed(Boolean) (继承自 VSTAScriptingEngine)
ClearDebuggerFlag() (继承自 VSTAScriptingEngine)
Dispose()
DisposeVstaHelper() (继承自 VSTAScriptingEngine)
LoadProjectFromStorage() (继承自 VSTAScriptingEngine)
SaveProjectToStorage() (继承自 VSTAScriptingEngine)

适用于