OperatorAuditOption.AcceptChildren(TSqlFragmentVisitor) 方法

定义

接受儿童访问者

public override void AcceptChildren (Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.TSqlFragmentVisitor visitor);
override this.AcceptChildren : Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.TSqlFragmentVisitor -> unit
Public Overrides Sub AcceptChildren (visitor As TSqlFragmentVisitor)

参数

适用于