BigInteger 结构

定义

表示任意大的带符号整数。

public value class BigInteger : IComparable, IComparable<System::Numerics::BigInteger>, IEquatable<System::Numerics::BigInteger>, IFormattable
public value class BigInteger : IComparable, IComparable<System::Numerics::BigInteger>, IEquatable<System::Numerics::BigInteger>, ISpanFormattable
public value class BigInteger : IComparable<System::Numerics::BigInteger>, IEquatable<System::Numerics::BigInteger>, IParsable<System::Numerics::BigInteger>, ISpanParsable<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IAdditionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IAdditiveIdentity<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBinaryInteger<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBinaryNumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBitwiseOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IComparisonOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, bool>, System::Numerics::IDecrementOperators<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IDivisionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IEqualityOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, bool>, System::Numerics::IIncrementOperators<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IModulusOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IMultiplicativeIdentity<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IMultiplyOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::INumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::INumberBase<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IShiftOperators<System::Numerics::BigInteger, int, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::ISignedNumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::ISubtractionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IUnaryNegationOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IUnaryPlusOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>
public value class BigInteger : IComparable<System::Numerics::BigInteger>, IEquatable<System::Numerics::BigInteger>, IParsable<System::Numerics::BigInteger>, ISpanParsable<System::Numerics::BigInteger>, IUtf8SpanParsable<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IAdditionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IAdditiveIdentity<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBinaryInteger<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBinaryNumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IBitwiseOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IComparisonOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, bool>, System::Numerics::IDecrementOperators<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IDivisionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IEqualityOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, bool>, System::Numerics::IIncrementOperators<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IModulusOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IMultiplicativeIdentity<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IMultiplyOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::INumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::INumberBase<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IShiftOperators<System::Numerics::BigInteger, int, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::ISignedNumber<System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::ISubtractionOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IUnaryNegationOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>, System::Numerics::IUnaryPlusOperators<System::Numerics::BigInteger, System::Numerics::BigInteger>
public struct BigInteger : IComparable, IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, IFormattable
public readonly struct BigInteger : IComparable, IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, IFormattable
public readonly struct BigInteger : IComparable, IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, ISpanFormattable
public readonly struct BigInteger : IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, IParsable<System.Numerics.BigInteger>, ISpanParsable<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IAdditionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IAdditiveIdentity<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBinaryInteger<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBinaryNumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBitwiseOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IComparisonOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,bool>, System.Numerics.IDecrementOperators<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IDivisionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IEqualityOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,bool>, System.Numerics.IIncrementOperators<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IModulusOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IMultiplicativeIdentity<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IMultiplyOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.INumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.INumberBase<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IShiftOperators<System.Numerics.BigInteger,int,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.ISignedNumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.ISubtractionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IUnaryNegationOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IUnaryPlusOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>
public readonly struct BigInteger : IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, IParsable<System.Numerics.BigInteger>, ISpanParsable<System.Numerics.BigInteger>, IUtf8SpanParsable<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IAdditionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IAdditiveIdentity<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBinaryInteger<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBinaryNumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IBitwiseOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IComparisonOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,bool>, System.Numerics.IDecrementOperators<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IDivisionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IEqualityOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,bool>, System.Numerics.IIncrementOperators<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IModulusOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IMultiplicativeIdentity<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IMultiplyOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.INumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.INumberBase<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IShiftOperators<System.Numerics.BigInteger,int,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.ISignedNumber<System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.ISubtractionOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IUnaryNegationOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>, System.Numerics.IUnaryPlusOperators<System.Numerics.BigInteger,System.Numerics.BigInteger>
[System.Serializable]
public struct BigInteger : IComparable, IComparable<System.Numerics.BigInteger>, IEquatable<System.Numerics.BigInteger>, IFormattable
type BigInteger = struct
  interface IFormattable
type BigInteger = struct
  interface ISpanFormattable
  interface IFormattable
type BigInteger = struct
  interface IFormattable
  interface IParsable<BigInteger>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<BigInteger>
  interface IAdditionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IAdditiveIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IBinaryInteger<BigInteger>
  interface IBinaryNumber<BigInteger>
  interface IBitwiseOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IComparisonOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IEqualityOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IDecrementOperators<BigInteger>
  interface IDivisionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IIncrementOperators<BigInteger>
  interface IModulusOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplicativeIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplyOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface INumber<BigInteger>
  interface INumberBase<BigInteger>
  interface ISubtractionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryNegationOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryPlusOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IShiftOperators<BigInteger, int, BigInteger>
  interface ISignedNumber<BigInteger>
type BigInteger = struct
  interface IFormattable
  interface IParsable<BigInteger>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<BigInteger>
  interface IAdditionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IAdditiveIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IBinaryInteger<BigInteger>
  interface IBinaryNumber<BigInteger>
  interface IBitwiseOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IComparisonOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IEqualityOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IDecrementOperators<BigInteger>
  interface IDivisionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IIncrementOperators<BigInteger>
  interface IModulusOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplicativeIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplyOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface INumber<BigInteger>
  interface INumberBase<BigInteger>
  interface ISubtractionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryNegationOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryPlusOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface IUtf8SpanParsable<BigInteger>
  interface IShiftOperators<BigInteger, int, BigInteger>
  interface ISignedNumber<BigInteger>
type BigInteger = struct
  interface IFormattable
  interface IParsable<BigInteger>
  interface ISpanFormattable
  interface ISpanParsable<BigInteger>
  interface IAdditionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IAdditiveIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IBinaryInteger<BigInteger>
  interface IBinaryNumber<BigInteger>
  interface IBitwiseOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IComparisonOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IEqualityOperators<BigInteger, BigInteger, bool>
  interface IDecrementOperators<BigInteger>
  interface IDivisionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IIncrementOperators<BigInteger>
  interface IModulusOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplicativeIdentity<BigInteger, BigInteger>
  interface IMultiplyOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface INumber<BigInteger>
  interface INumberBase<BigInteger>
  interface IUtf8SpanFormattable
  interface IUtf8SpanParsable<BigInteger>
  interface ISubtractionOperators<BigInteger, BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryNegationOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IUnaryPlusOperators<BigInteger, BigInteger>
  interface IShiftOperators<BigInteger, int, BigInteger>
  interface ISignedNumber<BigInteger>
[<System.Serializable>]
type BigInteger = struct
  interface IFormattable
Public Structure BigInteger
Implements IComparable, IComparable(Of BigInteger), IEquatable(Of BigInteger), IFormattable
Public Structure BigInteger
Implements IComparable, IComparable(Of BigInteger), IEquatable(Of BigInteger), ISpanFormattable
Public Structure BigInteger
Implements IAdditionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IAdditiveIdentity(Of BigInteger, BigInteger), IBinaryInteger(Of BigInteger), IBinaryNumber(Of BigInteger), IBitwiseOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IComparable(Of BigInteger), IComparisonOperators(Of BigInteger, BigInteger, Boolean), IDecrementOperators(Of BigInteger), IDivisionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IEqualityOperators(Of BigInteger, BigInteger, Boolean), IEquatable(Of BigInteger), IIncrementOperators(Of BigInteger), IModulusOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IMultiplicativeIdentity(Of BigInteger, BigInteger), IMultiplyOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), INumber(Of BigInteger), INumberBase(Of BigInteger), IParsable(Of BigInteger), IShiftOperators(Of BigInteger, Integer, BigInteger), ISignedNumber(Of BigInteger), ISpanParsable(Of BigInteger), ISubtractionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IUnaryNegationOperators(Of BigInteger, BigInteger), IUnaryPlusOperators(Of BigInteger, BigInteger)
Public Structure BigInteger
Implements IAdditionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IAdditiveIdentity(Of BigInteger, BigInteger), IBinaryInteger(Of BigInteger), IBinaryNumber(Of BigInteger), IBitwiseOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IComparable(Of BigInteger), IComparisonOperators(Of BigInteger, BigInteger, Boolean), IDecrementOperators(Of BigInteger), IDivisionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IEqualityOperators(Of BigInteger, BigInteger, Boolean), IEquatable(Of BigInteger), IIncrementOperators(Of BigInteger), IModulusOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IMultiplicativeIdentity(Of BigInteger, BigInteger), IMultiplyOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), INumber(Of BigInteger), INumberBase(Of BigInteger), IParsable(Of BigInteger), IShiftOperators(Of BigInteger, Integer, BigInteger), ISignedNumber(Of BigInteger), ISpanParsable(Of BigInteger), ISubtractionOperators(Of BigInteger, BigInteger, BigInteger), IUnaryNegationOperators(Of BigInteger, BigInteger), IUnaryPlusOperators(Of BigInteger, BigInteger), IUtf8SpanParsable(Of BigInteger)
继承
BigInteger
属性
实现
IComparable IComparable<BigInteger> IEquatable<BigInteger> IFormattable ISpanFormattable IComparable<TSelf> IEquatable<TSelf> IParsable<BigInteger> IParsable<TSelf> ISpanParsable<BigInteger> ISpanParsable<TSelf> IAdditionOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> IAdditionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IAdditiveIdentity<BigInteger,BigInteger> IAdditiveIdentity<TSelf,TSelf> IBinaryInteger<BigInteger> IBinaryNumber<BigInteger> IBinaryNumber<TSelf> IBitwiseOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> IBitwiseOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IComparisonOperators<BigInteger,BigInteger,Boolean> IComparisonOperators<TSelf,TSelf,Boolean> IDecrementOperators<BigInteger> IDecrementOperators<TSelf> IDivisionOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> IDivisionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IEqualityOperators<BigInteger,BigInteger,Boolean> IEqualityOperators<TSelf,TOther,TResult> IEqualityOperators<TSelf,TSelf,Boolean> IIncrementOperators<BigInteger> IIncrementOperators<TSelf> IModulusOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> IModulusOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IMultiplicativeIdentity<BigInteger,BigInteger> IMultiplicativeIdentity<TSelf,TSelf> IMultiplyOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> IMultiplyOperators<TSelf,TSelf,TSelf> INumber<BigInteger> INumber<TSelf> INumberBase<BigInteger> INumberBase<TSelf> IShiftOperators<BigInteger,Int32,BigInteger> IShiftOperators<TSelf,Int32,TSelf> ISignedNumber<BigInteger> ISubtractionOperators<BigInteger,BigInteger,BigInteger> ISubtractionOperators<TSelf,TSelf,TSelf> IUnaryNegationOperators<BigInteger,BigInteger> IUnaryNegationOperators<TSelf,TSelf> IUnaryPlusOperators<BigInteger,BigInteger> IUnaryPlusOperators<TSelf,TSelf> IUtf8SpanFormattable IUtf8SpanParsable<BigInteger> IUtf8SpanParsable<TSelf>

注解

有关此 API 的详细信息,请参阅 BigInteger 的补充 API 说明

构造函数

BigInteger(Byte[])

使用字节数组中的值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(Decimal)

使用 BigInteger 值初始化 Decimal 结构的新实例。

BigInteger(Double)

使用双精度浮点值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(Int32)

使用 32 位带符号整数值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(Int64)

使用 64 位带符号整数值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean, Boolean)

使用字节的只读范围中的值初始化 BigInteger 结构的新实例,并选择性地指示符号编码和字节排序方式顺序。

BigInteger(Single)

使用单精度浮点值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(UInt32)

使用 32 位无符号整数值初始化 BigInteger 结构的新实例。

BigInteger(UInt64)

使用 64 位无符号整数值初始化 BigInteger 结构的新实例。

属性

IsEven

指示当前 BigInteger 对象的值是否是偶数。

IsOne

指示当前 BigInteger 对象的值是否是 One

IsPowerOfTwo

指示当前 BigInteger 对象的值是否是 2 的幂。

IsZero

指示当前 BigInteger 对象的值是否是 Zero

MinusOne

获取一个表示数字负一 (-1) 的值。

One

获取一个表示数字一 (1) 的值。

Sign

获取一个数字,该数字指示当前 BigInteger 对象的符号(负、正或零)。

Zero

获取一个表示数字 0(零)的值。

方法

Abs(BigInteger)

获取 BigInteger 对象的绝对值。

Add(BigInteger, BigInteger)

将两个 BigInteger 值相加,并返回结果。

Clamp(BigInteger, BigInteger, BigInteger)

将值固定为非独占最小值和最大值。

Compare(BigInteger, BigInteger)

比较两个 BigInteger 值,并返回一个整数,该整数指示第一个值是小于、等于还是大于第二个值。

CompareTo(BigInteger)

将此实例与另一个 BigInteger 进行比较,并返回一个整数,该整数指示此实例的值是小于、等于还是大于指定对象的值。

CompareTo(Int64)

将此实例与 64 位带符号整数进行比较,并返回一个整数,该整数指示此实例的值是小于、等于还是大于 64 位带符号整数的值。

CompareTo(Object)

将此实例与指定对象进行比较,并返回一个整数,该整数指示此实例的值是小于、等于还是大于指定对象的值。

CompareTo(UInt64)

将此实例与 64 位无符号整数进行比较,并返回一个整数,该整数指示此实例的值是小于、等于还是大于 64 位无符号整数的值。

CopySign(BigInteger, BigInteger)

将值的符号复制到另一个值的符号。

CreateChecked<TOther>(TOther)

从值创建当前类型的实例,为超出当前类型可表示范围的任何值引发溢出异常。

CreateSaturating<TOther>(TOther)

从值创建当前类型的实例,使超出当前类型的可表示范围的任何值饱和。

CreateTruncating<TOther>(TOther)

从值创建当前类型的实例,截断当前类型可表示范围之外的任何值。

Divide(BigInteger, BigInteger)

用另一个值除 BigInteger 值并返回结果。

DivRem(BigInteger, BigInteger)

计算两个值的商和余数。

DivRem(BigInteger, BigInteger, BigInteger)

用另一个值除一个 BigInteger 值,返回结果,并在输出参数中返回余数。

Equals(BigInteger)

返回一个值,该值指示当前实例与指定的 BigInteger 对象是否具有相同的值。

Equals(Int64)

返回一个值,该值指示当前实例与 64 位带符号整数是否具有相同的值。

Equals(Object)

返回一个值,该值指示当前实例与指定的对象是否具有相同的值。

Equals(UInt64)

返回一个值,该值指示当前实例与 64 位无符号整数是否具有相同的值。

GetBitLength()

获取当前实例的最短两个补码表示形式(不带符号位)所需的位数。

GetByteCount(Boolean)

获取将由 ToByteArray(Boolean, Boolean)TryWriteBytes(Span<Byte>, Int32, Boolean, Boolean) 输出的字节数。

GetHashCode()

返回当前 BigInteger 对象的哈希代码。

GreatestCommonDivisor(BigInteger, BigInteger)

查找两个 BigInteger 值的最大公约数。

IsEvenInteger(BigInteger)

确定值是否表示偶数整数。

IsNegative(BigInteger)

确定值是否为负值。

IsOddInteger(BigInteger)

确定值是否表示奇数整数。

IsPositive(BigInteger)

确定值是否为正值。

IsPow2(BigInteger)

确定值是否为 2 的幂。

LeadingZeroCount(BigInteger)

计算值中前导零的数目。

Log(BigInteger)

返回指定数字的自然对数(底为 e)。

Log(BigInteger, Double)

返回指定数字在使用指定底时的对数。

Log10(BigInteger)

返回指定数字以 10 为底的对数。

Log2(BigInteger)

计算值的 log2。

Max(BigInteger, BigInteger)

返回两个 BigInteger 值中的较大者。

MaxMagnitude(BigInteger, BigInteger)

将两个值与更大的计算进行比较。

Min(BigInteger, BigInteger)

返回两个 BigInteger 值中的较小者。

MinMagnitude(BigInteger, BigInteger)

将两个值与较小的计算进行比较。

ModPow(BigInteger, BigInteger, BigInteger)

对以某个数为底、以另一个数为指数的幂执行模数除法。

Multiply(BigInteger, BigInteger)

返回两个 BigInteger 值的乘积。

Negate(BigInteger)

对指定的 BigInteger 值求反。

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

将字符范围解析为值。

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

以指定的样式将包含在指定的字符只读范围内的数字表示形式转换为其 BigInteger 等效项。

Parse(String)

将数字的字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger 表示形式。

Parse(String, IFormatProvider)

将指定的区域性特定格式的数字字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger

Parse(String, NumberStyles)

将指定样式的数字的字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

将指定样式和区域性特定格式的数字的字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger

PopCount(BigInteger)

计算值中设置的位数。

Pow(BigInteger, Int32)

求以 BigInteger 值为底、以指定的值为指数的幂。

Remainder(BigInteger, BigInteger)

对两个 BigInteger 值执行整除并返回余数。

RotateLeft(BigInteger, Int32)

按给定量旋转剩余的值。

RotateRight(BigInteger, Int32)

按给定量向右旋转值。

Subtract(BigInteger, BigInteger)

从另一个值中减去一个 BigInteger 值并返回结果。

ToByteArray()

BigInteger 值转换为字节数组。

ToByteArray(Boolean, Boolean)

使用尽可能少的字节数返回此 BigInteger 的值作为字节数组。 如果值为零,则返回一个字节(其元素为 0x00)的数组。

ToString()

将当前 BigInteger 对象的数值转换为其等效字符串表示形式。

ToString(IFormatProvider)

使用指定的区域性特定格式设置信息将当前 BigInteger 对象的数值转换为它的等效字符串表示形式。

ToString(String)

使用指定的格式将当前 BigInteger 对象的数值转换为它的等效字符串表示形式。

ToString(String, IFormatProvider)

使用指定的格式和区域性特定格式信息将当前 BigInteger 对象的数值转换为它的等效字符串表示形式。

TrailingZeroCount(BigInteger)

计算值中尾随零的数目。

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

将此大整数实例格式设置到一个字符范围内。

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, BigInteger)

尝试将指定的字符只读范围中包含的数字的表示形式转换为其 BigInteger 等效项,并返回一个指示转换是否成功的值。

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, BigInteger)

尝试将字符范围解析为值。

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider, BigInteger)

尝试将数字的字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger,并返回一个指示转换是否成功的值。

TryParse(String, BigInteger)

尝试将数字的字符串表示形式转换为它的等效 BigInteger,并返回一个指示转换是否成功的值。

TryParse(String, IFormatProvider, BigInteger)

尝试将字符串解析为值。

TryParse(String, NumberStyles, IFormatProvider, BigInteger)

尝试将指定样式和区域性特定格式的数字的字符串表示形式转换为其 BigInteger 等效项,并返回一个指示转换是否成功的值。

TryWriteBytes(Span<Byte>, Int32, Boolean, Boolean)

使用尽可能少的字节数将此 BigInteger 的值复制为小端二进制补码字节。 如果值为零,则输入其元素为 0x00 的字节。

运算符

Addition(BigInteger, BigInteger)

将两个指定的 BigInteger 对象的值相加。

BitwiseAnd(BigInteger, BigInteger)

对两个 BigInteger 值执行按位 And 运算。

BitwiseOr(BigInteger, BigInteger)

对两个 BigInteger 值执行按位 Or 运算。

Decrement(BigInteger)

BigInteger 值减 1。

Division(BigInteger, BigInteger)

通过使用整除,将指定的 BigInteger 值除以另一个指定的 BigInteger 值。

Equality(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示两个 BigInteger 对象的值是否相等。

Equality(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值与带符号长整数值是否相等。

Equality(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值与无符号长整数值是否相等。

Equality(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示带符号长整数值与 BigInteger 值是否相等。

Equality(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示无符号长整数值与 BigInteger 值是否相等。

ExclusiveOr(BigInteger, BigInteger)

对两个 BigInteger 值执行按位异 Or (XOr) 运算。

Explicit(BigInteger to Byte)

定义从 BigInteger 对象到无符号字节值的显式转换。

Explicit(BigInteger to Char)

将大整数显式转换为 Char 值。

Explicit(BigInteger to Decimal)

定义从 BigInteger 对象到 Decimal 值的显式转换。

Explicit(BigInteger to Double)

定义从 BigInteger 对象到 Double 值的显式转换。

Explicit(BigInteger to Half)

将大整数显式转换为 Half 值。

Explicit(BigInteger to Int128)

将大整数显式转换为 Int128 值。

Explicit(BigInteger to Int16)

定义从 BigInteger 对象到 16 位带符号整数值的显式转换。

Explicit(BigInteger to Int32)

定义从 BigInteger 对象到 32 位带符号整数值的显式转换。

Explicit(BigInteger to Int64)

定义从 BigInteger 对象到 64 位带符号整数值的显式转换。

Explicit(BigInteger to IntPtr)

将大整数显式转换为 IntPtr 值。

Explicit(BigInteger to SByte)

定义从 BigInteger 对象到 8 位带符号值的显式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Int16

Explicit(BigInteger to Single)

定义从 BigInteger 对象到单精度浮点值的显式转换。

Explicit(BigInteger to UInt128)

将大整数显式转换为 UInt128 值。

Explicit(BigInteger to UInt16)

定义从 BigInteger 对象到 16 位无符号整数值的显式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Int32

Explicit(BigInteger to UInt32)

定义从 BigInteger 对象到 32 位无符号整数值的显式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Int64

Explicit(BigInteger to UInt64)

定义从 BigInteger 对象到 64 位无符号整数值的显式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Double

Explicit(BigInteger to UIntPtr)

将大整数显式转换为 UIntPtr 值。

Explicit(Complex to BigInteger)

将值显式转换为 Complex 大整数。

Explicit(Decimal to BigInteger)

定义从 Decimal 对象到 BigInteger 值的显式转换。

Explicit(Double to BigInteger)

定义从 Double 值到 BigInteger 值的显式转换。

Explicit(Half to BigInteger)

将值显式转换为 Half 大整数。

Explicit(Single to BigInteger)

定义从 Single 值到 BigInteger 值的显式转换。

GreaterThan(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于另一个 BigInteger 值。

GreaterThan(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 是否大于 64 位带符号整数值。

GreaterThan(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于 64 位无符号整数。

GreaterThan(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位带符号整数是否大于 BigInteger 值。

GreaterThan(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于 64 位无符号整数。

GreaterThanOrEqual(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于等于另一个 BigInteger 值。

GreaterThanOrEqual(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于等于 64 位带符号整数值。

GreaterThanOrEqual(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否大于等于 64 位无符号整数值。

GreaterThanOrEqual(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位带符号整数是否大于等于 BigInteger 值。

GreaterThanOrEqual(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位无符号整数是否大于等于 BigInteger 值。

Implicit(Byte to BigInteger)

定义从无符号字节到 BigInteger 值的隐式转换。

Implicit(Char to BigInteger)

将值隐式转换为 Char 大整数。

Implicit(Int128 to BigInteger)

将值隐式转换为 Int128 大整数。

Implicit(Int16 to BigInteger)

定义从 16 位带符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

Implicit(Int32 to BigInteger)

定义从 32 位带符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

Implicit(Int64 to BigInteger)

定义从 64 位带符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

Implicit(IntPtr to BigInteger)

将值隐式转换为 IntPtr 大整数。

Implicit(SByte to BigInteger)

定义从 8 位带符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 BigInteger(Int32)

Implicit(UInt128 to BigInteger)

将值隐式转换为 UInt128 大整数。

Implicit(UInt16 to BigInteger)

定义从 16 位无符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Implicit(Int32 to BigInteger)

Implicit(UInt32 to BigInteger)

定义从 32 位无符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Implicit(Int64 to BigInteger)

Implicit(UInt64 to BigInteger)

定义从 64 位无符号整数到 BigInteger 值的隐式转换。

此 API 不兼容 CLS。 符合的替代方法是 Double

Implicit(UIntPtr to BigInteger)

将值隐式转换为 UIntPtr 大整数。

Increment(BigInteger)

BigInteger 值加 1。

Inequality(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示两个 BigInteger 对象是否具有不同的值。

Inequality(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值与 64 位带符号整数是否不相等。

Inequality(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值与 64 位无符号整数是否不相等。

Inequality(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位带符号整数与 BigInteger 值是否不相等。

Inequality(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位无符号整数与 BigInteger 值是否不相等。

LeftShift(BigInteger, Int32)

BigInteger 值向左移动指定的位数。

LessThan(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于另一个 BigInteger 值。

LessThan(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于 64 位带符号整数。

LessThan(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于 64 位无符号整数。

LessThan(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位带符号整数是否小于 BigInteger 值。

LessThan(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位无符号整数是否小于 BigInteger 值。

LessThanOrEqual(BigInteger, BigInteger)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于等于另一个 BigInteger 值。

LessThanOrEqual(BigInteger, Int64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于等于 64 位带符号整数。

LessThanOrEqual(BigInteger, UInt64)

返回一个值,该值指示 BigInteger 值是否小于等于 64 位无符号整数。

LessThanOrEqual(Int64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位带符号整数是否小于等于 BigInteger 值。

LessThanOrEqual(UInt64, BigInteger)

返回一个值,该值指示 64 位无符号整数是否小于等于 BigInteger 值。

Modulus(BigInteger, BigInteger)

返回两个指定 BigInteger 值相除所得的余数。

Multiply(BigInteger, BigInteger)

两个指定的 BigInteger 值相乘。

OnesComplement(BigInteger)

返回 BigInteger 值的按位二进制反码。

RightShift(BigInteger, Int32)

BigInteger 值向右移动指定的位数。

Subtraction(BigInteger, BigInteger)

从另一个 BigInteger 值中减去 BigInteger 值。

UnaryNegation(BigInteger)

对指定的 BigInteger 值求反。

UnaryPlus(BigInteger)

返回 BigInteger 操作数的值。 (操作数的符号不变。)

UnsignedRightShift(BigInteger, Int32)

将值向右移动给定的量。

显式接口实现

IAdditiveIdentity<BigInteger,BigInteger>.AdditiveIdentity

获取当前类型的累加标识。

IBinaryInteger<BigInteger>.GetByteCount()

获取将作为 的一部分写入的 TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)字节数。

IBinaryInteger<BigInteger>.GetShortestBitLength()

获取当前值的最短两个补补表示形式的长度(以位为单位)。

IBinaryInteger<BigInteger>.TryReadBigEndian(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean, BigInteger)

表示任意大的带符号整数。

IBinaryInteger<BigInteger>.TryReadLittleEndian(ReadOnlySpan<Byte>, Boolean, BigInteger)

表示任意大的带符号整数。

IBinaryInteger<BigInteger>.TryWriteBigEndian(Span<Byte>, Int32)

尝试以 big-endian 格式将当前值写入给定范围。

IBinaryInteger<BigInteger>.TryWriteLittleEndian(Span<Byte>, Int32)

尝试以 little-endian 格式将当前值写入给定范围。

IBinaryNumber<BigInteger>.AllBitsSet

获取二进制类型的实例,其中设置了所有位。

IComparable.CompareTo(Object)

将此实例与指定对象进行比较,并返回一个整数,该整数指示此实例的值是小于、等于还是大于指定对象的值。

IMultiplicativeIdentity<BigInteger,BigInteger>.MultiplicativeIdentity

获取当前类型的乘法标识。

INumber<BigInteger>.MaxNumber(BigInteger, BigInteger)

将两个值与计算值进行比较,如果一个输入为 NaN,则返回另一个值。

INumber<BigInteger>.MinNumber(BigInteger, BigInteger)

将两个值与计算值进行比较,如果一个输入为 NaN,则返回另一个值。

INumber<BigInteger>.Sign(BigInteger)

计算值的符号。

INumberBase<BigInteger>.IsCanonical(BigInteger)

确定值是否在其规范表示形式中。

INumberBase<BigInteger>.IsComplexNumber(BigInteger)

确定值是否表示复数。

INumberBase<BigInteger>.IsFinite(BigInteger)

确定值是否为有限值。

INumberBase<BigInteger>.IsImaginaryNumber(BigInteger)

确定值是否表示纯虚数。

INumberBase<BigInteger>.IsInfinity(BigInteger)

确定值是否无限。

INumberBase<BigInteger>.IsInteger(BigInteger)

确定值是否表示整型数。

INumberBase<BigInteger>.IsNaN(BigInteger)

确定值是否为 NaN。

INumberBase<BigInteger>.IsNegativeInfinity(BigInteger)

确定值是否为负无穷大。

INumberBase<BigInteger>.IsNormal(BigInteger)

确定值是否正常。

INumberBase<BigInteger>.IsPositiveInfinity(BigInteger)

确定值是否为正无穷大。

INumberBase<BigInteger>.IsRealNumber(BigInteger)

确定值是否表示实数。

INumberBase<BigInteger>.IsSubnormal(BigInteger)

确定值是否为非正常值。

INumberBase<BigInteger>.IsZero(BigInteger)

确定值是否为零。

INumberBase<BigInteger>.MaxMagnitudeNumber(BigInteger, BigInteger)

将两个值进行比较,以计算其数量级较大,如果一个输入为 NaN,则返回另一个值。

INumberBase<BigInteger>.MinMagnitudeNumber(BigInteger, BigInteger)

将两个值与具有较小数量级的计算进行比较,如果一个输入为 NaN,则返回另一个值。

INumberBase<BigInteger>.Radix

获取类型的基数。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertFromChecked<TOther>(TOther, BigInteger)

表示任意大的带符号整数。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertFromSaturating<TOther>(TOther, BigInteger)

表示任意大的带符号整数。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertFromTruncating<TOther>(TOther, BigInteger)

表示任意大的带符号整数。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertToChecked<TOther>(BigInteger, TOther)

尝试将当前类型的实例转换为另一种类型,从而引发超出当前类型可表示范围的任何值的溢出异常。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertToSaturating<TOther>(BigInteger, TOther)

尝试将当前类型的实例转换为另一种类型,使超出当前类型可表示范围的任何值饱和。

INumberBase<BigInteger>.TryConvertToTruncating<TOther>(BigInteger, TOther)

尝试将当前类型的实例转换为另一种类型,截断当前类型可表示范围之外的任何值。

ISignedNumber<BigInteger>.NegativeOne

获取类型的值 -1

适用于