KSINTERFACE_STANDARD_STREAMING

此KSINTERFACE_STANDARD_STREAMING接口在大多数 KS 音频筛选器之间使用,并且受所有音频微型端口支持。

如果引脚支持此接口,则相关筛选器将处理嵌入到每个 KSSTREAM_HEADER的数据一 次。

另请参阅

KSINTERFACESETID_Standard

KSPIN_INTERFACE

KSPIN_DESCRIPTOR

KSSTREAM_HEADER