Microsoft.UI.Xaml.XamlTypeInfo 命名空间

提供对 XAML 架构的支持。

注意

此命名空间需要 Microsoft.UI.Xaml.Controls NuGet 包,这是 Microsoft Windows UI 库的一部分。

XamlControlsXamlMetaDataProvider

实现支持 XAML 分析的 XAML 架构上下文概念。