Quickstart: Een nieuwe tenant maken in Azure Active Directory

U kunt al uw administratieve taken uitvoeren met behulp van de portal van Azure Active Directory (Azure AD), met inbegrip van het maken van een nieuwe tenant voor uw organisatie.

In deze Snelstartgids leert u hoe u bij de Azure Portal en Azure Active Directory komt en hoe u een eenvoudige tenant voor uw organisatie maakt.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

Een nieuwe tenant maken voor uw organisatie

Nadat u zich bij Azure Portal aanmeldt, kunt u een nieuwe tenant maken voor uw organisatie. De nieuwe tenant vertegenwoordigt uw organisatie en helpt u bij het beheren van een specifiek exemplaar van Microsoft cloudservices voor uw interne en externe gebruikers.

Notitie

Als u geen Azure AD of Azure AD B2C-tenant kunt maken, controleert u de pagina met gebruikersinstellingen om ervoor te zorgen dat het maken van de tenant niet is uitgeschakeld. Als het maken van een tenant is uitgeschakeld, vraagt u de globale beheerder om u de rol Tenantmaker toe te wijzen.

Een nieuwe tenant maken

 1. Meld u aan bij Azure Portal van uw organisatie.

 2. In het Azure Portal-menu selecteert u Azure Active Directory.

 3. Selecteer Tenants beheren op de overzichtspagina

 4. Selecteer Maken.

  Azure Active Directory - Overzichtspagina - Een tenant maken

 5. Selecteer op het tabblad Basis het type tenant dat u wilt maken, dat is tenzij Azure Active Directory of Azure Active Directory (B2C) .

 6. Selecteer Volgende: Configuratie om naar het tabblad Configuratie te gaan.

 7. Geef op het tabblad Configuratie de volgende gegevens op:

  Azure Active Directory - pagina Een tenant maken - tabblad Configuratie

  • Typ de gewenste organisatienaam (bijvoorbeeld Contoso-organisatie) in het vak Organisatienaam .

  • Typ de gewenste initiële domeinnaam (bijvoorbeeld Contosoorg) in het vak Initiële domeinnaam .

  • Selecteer het gewenste land/de gewenste regio of laat de optie Verenigde Staten in het vak Land of regio staan.

 8. Selecteer Volgende: Beoordelen en maken. Controleer de informatie die u hebt ingevoerd en selecteer Maken als de gegevens juist zijn.

De nieuwe tenant wordt gemaakt met het domein contoso.onmicrosoft.com.

Uw gebruikersaccount in de nieuwe tenant

Wanneer u een nieuwe Azure AD-tenant maakt, wordt u de eerste gebruiker van die tenant. Als de eerste gebruiker krijgt u automatisch de rol Globale beheerder toegewezen. Bekijk uw gebruikersaccount door naar de pagina Gebruikers te gaan.

Standaard wordt u ook vermeld als de technische contactpersoon voor de tenant. Technische contactgegevens kunt u wijzigen in Eigenschappen.

Waarschuwing

Zorg dat er tenminste twee accounts zijn waaraan bevoegdheden voor algemeen beheer zijn toegewezen. Dit helpt in het geval dat één algemene beheerder is vergrendeld. Zie het artikel over het Beheren van accounts voor toegang voor noodgevallen in Azure AD voor meer informatie.

Resources opschonen

Als u deze app niet meer gebruikt, kunt u de tenant met de volgende stappen verwijderen:

 • Zorg dat u bent aangemeld bij de map die u wilt verwijderen via het filter Map en abonnement in de Azure Portal. Schakel zo nodig over naar de doelmap.

 • Selecteer Azure Active Directory, en klik vervolgens op de pagina Contoso - Overzicht en selecteer Map verwijderen.

  De tenant en de bijbehorende informatie worden verwijderd.

  Overzichtspagina, waarop de knop Map verwijderen is gemarkeerd

Volgende stappen