learn.microsoft.com - Uslovi za korištenje

Prihvatanje uslova

Sljedeći Uslovi za korištenje („TOU“) odnose se na vaše korištenje web-lokacije usluge Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), Tehnološkog profila i svih povezanih usluga. Microsoft zadržava pravo da bilo kada ažurira ove Uslove bez slanja obavještenja. Najnovija verzija Uslova se može pogledati tako što kliknete na link hiperteksta” Uslovi korištenja” koji se nalazi na dnu naših web stranica.

Opis usluge

Putem web-lokacije usluge Microsoft Learn, Tehnološkog profila i povezanih usluga Microsoft vam omogućava pristup do raznovrsnih resursa koji obuhvataju interaktivne praktične vodiče za obuku, dokumentaciju, videozapise, alate za razvojne inženjere, odjeljke za preuzimanje sadržaja, forume za komunikaciju i informacije o proizvodima (zajedničkim nazivom „Usluge“). Usluge uključujući bilo koja ažuriranja, poboljšanja, nove funkcije i/ili dodavanje novih web svojstava podliježu Uslovima.

Lična i nekomercijalna ograničenja upotrebe

Osim ako nije drugačije navedeno, Usluge su za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, javno objaviti, izvoditi, reprodukovati, postaviti, licencirati kreativne izvedene radove, prenositi ili prodavati bilo koje informacije, softver, proizvode ili usluge dobijene iz Usluga (osim za vlastitu, ličnu, nekomercijalnu upotrebu) bez prethodnog pismenog pristanka korporacije Microsoft.

Privatnost i zaštita ličnih podataka.

Vaša privatnost nam je važna. Pročitajte Izjavu o privatnosti korporacije Microsoft („Izjava o privatnosti”) jer opisuje vrste podataka koje prikupljamo od vas i vaših uređaja, kako koristimo te podatke kao i pravne osnove za obradu tih podataka. Također, izjava o privatnosti opisuje i kako Microsoft koristi Poslani materijal (onako kako je definisano ovdje), komentare, ocjene ili preglede Usluga, komunikacije, fajlove, fotografije, dokumenta, audio i digitalne radove, prijenose uživo, video materijale i bilo koji drugi sadržaj koji vi transferirate, pohranite, prikažete ili dijelite putem Usluga (kolektivno “Vaš sadržaj”). Kada je obrada zasnovana na pristanku i u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, prihvаtаnjеm оvih Uslоvа pristајеtе nа tо dа Microsoft prikuplја, kоristi i оtkrivа vаš sаdržај i pоdаtkе nа nаčin оpisаn u Izјаvi о privаtnоsti. U nekim slučajevima dajemo posebno obavještenje i tražimo vaš pristanak, kako je navedeno u Izjavi o privatnosti.

Javne korisničke informacije i sadržaj: korisničke informacije koje saopćavate (uključujući korisničko ime, ime za prikaz, sliku avatara, biografiju, naziv radnog mjesta i organizaciju, kao i korisnička postignuća) mogu pregledati druge osobe. Vi samo trebate da pružite korisničko ime i ime za prikazivanje kako bi koristili tehnički profil. Sva druga polja su opciona. Možete bilo kada ažurirati svoje korisničko ime i ime za prikazivanje. Microsoft može i da sakuplja i javno prikaže datum kada ste se registrovali na tehnički profil i vašu povezanost sa korporacijom Microsoft.

Bilo koji sadržaj koji javno postavite mogu i drugi pogledati. Možda ćete moći izbrisati određene vrste sadržaja nakon što su objavljene, ali ne mogu se sve vrste sadržaja izbrisati nakon što se javno objave.

Obavještenje specifično za softver dostupan na ovoj web lokaciji

Bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa Usluga (“Sofvter”) je rad korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača koji je zaštićen autorskim pravom. Uslovi ugovora o licenci sa krajnjim korisnikom, ako postoji, uređuju korištenje ovog softvera, a takvi uslovi prate ili su uključeni u softver (“Ugovor o licenci”). Krajnji korisnik neće moći instalirati bilo koji softver koji prati ili je uključen u Ugovor o licenci, osim ako on/ona prvo ne pristane na uslove Ugovora o licenci. Licеncu zа skriptе ili kôd trеćе strane dо kојih vоdе linkovi ili nа kоје upućuјu rеfеrеncе sа wеb lоkаciје dоbiјаtе оd trеćih osoba kојe su vlаsnici tоg kоdа, а nе оd kоrpоrаciје Microsoft.

Softver je dostupan za preuzimanje samo kako bi ga koristili krajnji korisnici prema Ugovoru o licenci. Zakon izričito zabranjuje svaku reprodukciju ili redistribuciju softvera koja nije u skladu sa Ugovorom o licenciranju, pravilima korištenja, što može dovesti do oštrih prekršajnih i krivičnih kazni. Prekršitelji će biti krivično gonjeni do najveće moguće mjere.

BEZ OGRANIČENJA PRETHODNO NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU ZA DALJNJU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU JE IZRIČITO ZABRANJENO, OSIM AKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA NISU IZRIČITO DOZVOLJENI UGOVOROM O LICENCI KOJI PRATI TAKAV SOFTVER.

SOFTVER JE POD GARANCIJOM, AKO UOPŠTE JESTE, SAMO U SKLADU SA OVIM UGOVOROM O LICENCI. OSIM KAKO JE ZAGARANTOVANO U UGOVORU O LICENCI, MICROSOFT CORPORATION OVIM PUTEM SE ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA VEZANIH ZA SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE ZA PRIKLADNOST ZA PRODAJU BILO IZRIČITE, PODRAZUMIJEVANE ILI ZAKONSKE, PODOBNOST ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIČKO PRAVO I NEKRŠENJE. DA BI VAMA BILO ZGODNO, MICROSOFT MOŽE PONUDITI KAO DIO USLUGA ILI U SVOM SOFTVERU, PROIZVODE, ALATE I USLUŽNE PROGRAME ZA KORIŠTENJE I/ILI PREUZIMANJE. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA OBEĆANJA VEZANO ZA TAČNOST REZULTATA ILI ISHOD KOJI SE DOBIJE KORIŠTENJEM TAKVIH ALATA I USLUŽNIH PROGRAMA. POŠTUJTE INTELEKTUALNU SVOJINU DRUGIH OSOBA DOK KORISTITE ALATE I USLUŽNE PROGRAME KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE PREKO USLUGA ILI U SOFTVERSKIM PROIZVODIMA KORPORACIJE MICROSOFT.

LEGENDA OGRANIČENIH PRAVA. Svaki softver koji je preuzet s Usluga za ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njenih agencija i/ili instrumenata („Vlada SAD”) pruža se uz ograničena prava. Korištenje, umnožavanje ili otkrivanje od strane Vlade SAD-a podliježe ograničenjima kako je definirano u podstavu (c) (1)(ii) prava u tehničkim podacima i klauzuli o kompjuterskom softveru na DFARS 252.227-7013 ili podstavovima (c)(1) i (2) komercijalnog kompjuterskog softvera- ograničenim pravima u klauzuli 48 CFR 52.227-19, prema potrebi. Microsoft Corporation je proizvođač, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Obavještenje specifično za dokumenta dostupna na ovoj web lokaciji

Određena dokumentacija može da podliježe eksplicitnim odredbama licence koje su odvojene od uslova sadržanih ovdje. Do mjere do koje se uslovi sukobljavaju, eksplicitne odredbe licence se koriste za kontrolu. Dozvola za korištenje dokumenata (kao što su tehnička dokumentacija, saopštenja za medije, list s podacima i FAQ-često postavljena pitanja) iz usluga je data, pod uslovom da (1) obavještenje o zaštiti autorskog prava u nastavku se pojavljuje u svim kopijama te obavještenje o zaštiti autorskog prava i ova dozvola se također pojavljuju, (2) korištenje takvih dokumenata iz usluga je samo za informativno i nekomercijalno ili lično korištenje i ne smije se kopirati ili objaviti na bilo kojoj računarskoj mreži ili prikazati u bilo kojim medijima i (3) ne vrše se nikakve izmjene u bilo kojoj dokumentaciji. Akreditovane obrazovne institucije, kao što su K-12, univerziteti, privatni/javni fakulteti i državni centri za više obrazvoanje mogu preuzeti i reprodukovati dokumenta za distribuciju u učionici. Za distribuciju izvan učionice potrebna je izričita pismena dozvola. Korištenje u bilo koje druge svrhe je izričito zakonom zabranjeno i može rezultirati ozbiljnim građanskim i krivičnim kaznama. Prekršitelji će biti krivično gonjeni do najveće moguće mjere.

Gore navedeni dokumenti ne uključuju dizajn ili izgled web lokacije Microsoft.com ili bilo koje drugo mjesto u vlasništvu korporacije Microsoft, ili njime upravlja ili ga kontroliše Microsoft. Elementi web lokacije korporacije Microsoft su zaštićeni ukupnom predodžbom o izledu, zaštitnim znakom i drugim zakonima i ne smiju se kopirati ili oponašati u potpunosti ili djelomično. Zabranjeno je kopirati ili ponovo prebacivati logotip, grafiku, zvuk ili sliku sa bilo koje web lokacije korporacije Microsoft osim ako to Microsoft izričito ne odobri.

Odricanje i ograničenje odgovornosti za usluge

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODREĐENI DOBAVLJAČI NE IZJAVLJUJU DA SU USLUGE ILI INFORMACIJE SADRŽANE U DOKUMENTIMA I SRODNOJ GRAFICI KOJE SU OBJAVLJENE KAO DIO USLUGA PRIKLADNE ZA BILO KOJU SVRHU. SVE USLUGE, DOKUMENTI I SRODNA GRAFIKA SU PRUŽENI NA OSNOVI „ONAKVI KAKVI JESU“ BEZ BILO KAKVE GARANCIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODREĐENI DOBAVLJAČI OVIM PUTEM SE ODRIČU SVIH GARANCIJA I USLOVA VEZANIH ZA USLUGE, INFORMACIJE I SRODNU GRAFIKU, UKLJUČUJUĆI SVE GARANCIJE I USLOVE ZA PRIKLADNOST ZA PRODAJU, BILO IZRIČITE, PODRAZUMIJEVANE ILI ZAKONSKE, PODOBNOST ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVO ILI NEKRŠENJE. NI U KOM SLUČAJU MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODREĐENI DOBAVLJAČI NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KOJE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJE ŠTETE KOJE SU REZULTAT GUBITKA KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, BILO PUTEM UGOVORNE RADNJE, NEMARA ILI DRUGIH ŠTETNIH RADNJI KOJE PROIZILAZE IZ ILI U VEZI SA USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI KORIŠTENJE ILI UČINAK INFORMACIJA DOSTUPNIH U USLUGAMA.

DOKUMENTI I SRODNA GRAFIKA OBJAVLJENI U USLUGAMA MOGU UKLJUČIVATI TEHNIČKE NETAČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE. PROMJENE SE PERIODIČNO DODAJU U OVDJE SADRŽANE INFORMACIJE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODREĐENI DOBAVLJAČI MOGU BILO KADA NAPRAVITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE U PROIZVODU/PROIZVODIMA I/ILI PROGRAMU /PROGRAMIIMA OPISANIM OVDJE.

NI U KOM SLUČAJU MICROSOFT I/ILI NJEGOVI ODREĐENI DOBAVLJAČI NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KOJE POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KOJE ŠTETE KOJE SU REZULTAT GUBITKA KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, BILO PUTEM UGOVORNE RADNJE, NEMARA ILI DRUGIH ŠTETNIH RADNJI KOJE PROIZILAZE IZ ILI U VEZI SA KORIŠTENJEM ILI IZVRŠENJEM USLUGA, SOFTVERA, DOKUMENATA, PRUŽANJA ILI NEMOGUĆNOSTI DA SE PRUŽE USLUGE ILI INFORMACIJE DOSTUPNE U USLUGAMA.

Račun tehničkog profila, lozinka i sigurnost

Možda će vam trebati Microsoft račun, račun na usluzi Active Directory ili račun tehničkog profila kako bi pristupili nekim uslugama.

Microsoft rаčun. Microsoft rаčun vаm оmоgućаvа dа sе priјаvlјuјеtе u prоizvоdе, nа wеb lоkаciје i uslugе kоје pružа Microsoft i nеki Microsoft pаrtnеri. Моžеtе kreirati Microsoft rаčun tаkо štо ćеtе sе registrirati na mreži. Microsoft računi su podložni Ugоvоru kоmpаniје Microsoft о pružаnju uslugа.

Račun za Azure Active Directory. Preko organizacije kojoj pripadate možete otvoriti račun kod korporacije Microsoft. Molimo da kontaktirate administratora svoje organizacije za više informacija o ovom računu.

Račun tehničkog profila. Račun za Tehnološki profil vam omogućava da se prijavite na web-lokaciju usluge Microsoft Learn i koristite povezane usluge, uključujući besplatni pristup resursima za obuku, deblokiranje postignuća, ocjenjivanje, komentiranje, objavljivanje sadržaja i korištenje drugih interaktivnih usluga. Račun tehničkog profila možete kreirati tako što ćete kreirate korisničko ime na tehničkom profilu nakon prijave s Microsoft računom ili računom na usluzi Active Directory.

Prihvаtаtе dа prilikоm prijave na račun tehničkog profila nеćеtе kоristiti lаžnе, nеtаčnе niti оbmаnjuјućе infоrmаciје. U potpunosti ste odgovorni za održavanje povjerljivosti vaše lozinke i računa. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za bilo koje i sve aktivnosti koje nastaju na vašem računu. Pristajete da odmah obavijestite Microsoft o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi vašeg računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Microsoft ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak koji može nastati kada neko drugi koristi lozinku ili račun, bilo sa ili bez vašeg znanja. Međutim, za načinjene gubitke Microsoft ili druga strana vas mogu smatrati odgovornim jer je neko drugi koristio vaš račun ili lozinku. Nikada ne smijete koristiti račun nekog drugog bez dozvole vlasnika računa.

Аkо krеirаtе račun tehničkog profila u imе nеke pravne osobe, kао štо је vаšе prеduzеćе ili pоslоdаvаc, izјаvlјuјеtе dа pо zаkоnu imаtе оvlаštеnjе dа оbаvеžеtе tu osobu оvim Uslovima. Nе mоžеtе prenijeti podatke sa računa tehničkog profila nа nеkоg drugоg kоrisnikа ili prаvnо licе. Dа bistе zаštitili rаčun, nе оtkrivајtе dеtаlје rаčunа drugimа. Vi stе оdgоvоrni zа svе аktivnоsti kоје sе оdviјајu u оkviru vаšеg račun tehničkog profila.

Račun za Tehnološki profil možete zatvoriti pomoću postavki za račun za Tehnološki profil.

Nije dozvoljena nezakonita ili zabranjena upotreba.

Kao uslov za korištenje usluga nećete koristiti usluge u bilo koje svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim odredbama, uslovima i obavještenjima. Usluge ne možete koristiti ni na koji način kojim se može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili onesposobiti bilo koji server korporacije Microsoft ili mreža koja je povezana s bilo kojim serverom kompanije Microsoft ili ometati drugog u korištenju i uživanju u bilo kojim Uslugama. Ne dozvoljava se korištenje hakiranja, otkrivanje lozinke ili bilo kojeg drugog načina kojim se pokušava ostvariti neovlašteni pristup uslugama, drugim računima, računarskim sistemima ili mrežama koje su povezane s bilo kojim serverom kompanije Microsoft ili uslugama. Ne dozvoljava se nabavka ili pokušaj nabavke materijala ili informacija na način koji nije namjenski omogućen putem usluga.

Korištenje usluga

Usluge mogu sadržavati usluge e-pošte, usluge oglasne table, zone za razgovor, grupe za vijesti, forume, zajednice, lične web stranice, kalendare, fotoalbume, ormare za fajlove i/ili druge poruke ili komunikacije dizajnirane da vam omoguće komunikaciju sa drugima. Saglasni ste da koristite Usluge samo da biste objavljivali, slali i primali poruke i materijal koji su prikladni, gdje je primjenjivo, a koji su vezani za određenu uslugu. Na primjer i ne kao ograničenje saglasni ste kada koristite usluge da nećete:

 • koristiti usluge u vezi sa anketama, takmičenjima, šemama piramide, lančanim pismima, bezvrijednom e-poštom, neželjenom poštom ili bilo kakvim duplikativnim ili netraženim porukama (komercijalnim ili drugim).
 • Klevetati, zlostavljati, uznemiravati, uhoditi, prijetiti ili na drugi način kršiti zakonska prava (kao što su prava na privatnost i javnost) drugih.
 • Objaviti, postaviti, učitati, distribuirati ili širiti bilo kakvu neodgovarajuću, opscenu, klevetničku, bestidnu, nepristojnu ili nezakonitu temu, materijal ili informaciju.
 • Transferirati ili na drugi način učiniti dostupnim fajlove koji sadrže slike, fotografije, softver ili drugi materijal koji su zaštićeni zakonima intelektualnog vlasništva, uključujući na primjer i ne kao ograničenje, autorsko pravo ili zakone o zaštiti trgovačkog znaka (ili prava privatnosti ili javno objavljivanje) osim ako ne posjedujete ili kontrolišete prava na navedeno ili ste dobili sve neophodne saglasnosti da tako postupite.
 • Koristiti bilo koji materijal ili informaciju, uključujući slike ili fotografije, koje su dostupne preko Usluga na bilo koji način koji krši autorsko pravo, zaštitni znak, patent, trgovačku tajnu ili drugo pravo strane.
 • Transferirati fajlove koje sadrže viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, programe za otkazivanje poruka, oštećene fajlove ili druge slične softvere ili programe koji mogu da nanesu štetu operaciji kompjutera druge osobe ili imovine.
 • Oglašavati ili ponuditi da se proda ili kupi bilo kakva roba ili usluge u bilo kakve poslovne svrhe, osim ako Usluge specifično ne dozvoljavaju takve poruke.
 • Preuzeti bilo kakav fajl koji postavi drugi korisnik usluge kojeg poznajete ili biste ga razumno mogli poznavati, a koji se ne može zakonski reprodukovati, prikazati, izvesti i/ili distribuirati na takav način.
 • Falsifikovati ili izbrisati bilo kakve informacije o upravljanju autorskim pravima, kao što su zasluge autora, zakonska ili druga obavještenja ili vlasničke oznake ili oznake o porjeklu ili izvoru softvera ili drugi materijal sadržan u fajlu koji se učitava.
 • Ograničiti ili sprječavati bilo kojeg drugog korisnika da koristi ili uživa u uslugama.
 • Kršiti bilo kakav kodeks ponašanja ili druge smjernice koje se mogu primjenjivati na određenu Uslugu.
 • Okoristiti se ili na drugi način skupljati informacije o drugima, uključujući adrese e-pošte.
 • Kršiti bilo koje važeće zakone ili propise.
 • Kreirati lažni identitet u svrhu zavaravanje drugih.
 • Koristiti, preuzimati ili na drugi način kopirati ili pružiti (bez ili sa naknadom) direktorij korisnika usluga ili drugih korisnika ili informacije o korištenju ili bilo koji dio istih osobi ili subjektu.

Microsoft nije u obavezi da nadzire usluge. Međutim, Microsoft zadržava pravo da pregleda materijale objavljene u uslugama i da ukloni bilo koji materijal po sopstvenom nahođenju. Microsoft zadržava pravo da vam bilo kada i iz bilo kog razloga ukine pristup bilo kojim ili svim uslugama bez slanja obavještenja.

Microsoft uvijek zadržava pravo da po svom nahođenju otkrije informacije koje smatra neophodnim kako bi ispunio bilo koji primjenjivi zakon, propis, zakonski proces ili zahtjev vlade ili da izvrši uređivanje, odbije da objavi ili ukloni bilo koje informacije ili materijale, u potpunosti ili djelomično.

Uvijek budite oprezni kada dajete bilo kakve lične podatke ili informacije o vašoj djeci na bilo kojim uslugama. Microsoft ne kontroliše niti potvrđuje sadržaj, poruke ili informacije pronađene u uslugama i stoga se Microsoft specifično odriče bilo kakve odgovornosti vezano za usluge i bilo koju radnju koja je rezultat vašeg učešća u bilo kakvim uslugama. Menađeri i dobavljači usluga hostinga nisu ovlašteni glasnogovornici korporacije Microsoft i njihovi stavovi nužno ne reflektuju stavove korporacije Microsoft.

Materijali transferirani u usluge mogu biti predmet utvrđenih ograničenja u korištenju, reprodukciji i/ili širenju; vi ste odgovorni da se pridržavate tih ograničenja ako preuzmete materijale.

Video materijali i eknjige mogu biti samo na engleskom jeziku. Ako kliknete na linkove, možete biti preusmjereni na web lokaciju SAD-a čiji je sadržaj isključivo na engleskom jeziku.

Materijali pruženi korporaciji Microsoft ili objavljeni u Uslugama

Microsoft ne potražuje vlasništvo nad materijalima koje pružate kompaniji Microsoft (uključujući povratne informacije i prijedloge) ili objavljujete, transferirate, unosite ili šaljete u Usluge ili povezane usluge na pregled od strane opšte javnosti ili članova javne ili privatne zajednice (zasebno „Poslani materijal" i kolektivno „Poslani materijali"). Ipak, objavljivanjem, otpremanjem, unosom, pružanjem ili slanjem („Objava”) svojih materijala, dajete pravo korporaciji Microsoft, njenim filiјаlаmа i potrebnim podlicenciranim kompanijama dozvolu da koriste vaš poslani materijal u njihovom internetskom poslovanju (uključujući bez ograničenja, sve usluge korporacije Microsoft), uključujući, bez ograničenja, licencna prava na: kopiranje, distribuciju, prijenos, javno prikazivanje, javno izvršenje, reprodukciju, izmjene, prevođenje i reformatiranje vašeg poslanog materijala; da objavi vaše ime vezano za vaš poslani materijal; te pravo na podlicenciranje tih prava na dobavljača Usluga.

U pogledu korištenja vašeg Poslanog materijala, neće se plaćati nikakva nadoknada, kako je i definisano ovdje. Microsoft nije obavezan da postavlja ili koristi vaš poslani materijal te Microsoft može po svom nahođenju i u svako doba ukloniti sav poslani materijal.

Objavom poslanog materijala garantujete i izjavljujete da posjedujete ili na drugi način kontrolišete sva prava na vaš poslanji materijal kako je i opisano u ovim Uslovima korištenja, uključujući bez ograničenja sva prava neophodna da biste pružili, objavili, transferirali, unijeli ili poslali Poslani materijal.

Pored garancije i izjave datih gore, objavom poslanog materijala koji sadrži slike, fotografije, snimke ili koji su na drugi način u potpunosti ili djelomično grafički prikazani („Slike“) garantujete i izjavljujete da (a) ste vlasnik autorskih prava nad takvim slikama ili da vam je vlasnik autorskih prava nad slikama dao dozvolu da koristite takve slike ili sadržaj i/ili slike sadržane u takvim Slikama u skladu sa načinom i svrhom vašeg korištenja i kako inače dozvoljavaju ovi Uslovi korištenja i usluge, b) imate prava neophodna da se dodijele licence i podlicence opisane u ovim Uslovima korištenja i (c) da svaka osoba prikazana na slikama, ako postoji, je dala pristanak za korištenje slika kako je utvrđeno u ovim Uslovima korištenja, uključujući naprimjer, između ostalog, distribuciju, javno prikazivanje i reprodukciju takvih slika. Objavom slika, dajete (a) svim članovima vaše privatne zajednice (za svaku takvu sliku dostupnu članovima privatne zajednice), i/ili (b) opštoj javnosti (za svaku takvu Sliku dostupnu bilo gdje u Uslugama), mimo privatne zajednice, dozvolu da koriste vaše slike u vezi s korištenjem, kako je dozvoljeno ovim Uslovima korištenja iz bilo kojih Usluga (uključujući naprimjer, a ne kao ograničenje, štampanje slika i poklon predmeta koji uključuju takve Slike) i uključujući bez ograničenja, neekskluzivnu, svjetsku, licencnu naknadu za: kopiranje, distribuciju, prijenos, javno prikazivanje, javno izvršenje, reprodukciju, uređivanje, prevođenje i reformatiranje vaših slika bez vašeg imena prikazanog na slikama i pravo na podlicenciranje takvih prava bilo kojem dobavljaču Usluga. Licence odobrene u prethodnim rečenicama za Slike se ukidaju u vrijeme kada u potpunosti uklonite takve Slike iz Usluga, pod uslovom da takav raskid ne utječe na licence odobrene u vezi sa takvim Slikama prije nego što u potpunosti uklonite slike. U pogledu korištenja vašeg Poslanog materijala, neće se plaćati nikakva nadoknada.

U skladu sa članom 17, Zakona Sjedinjenih Država, odjeljak 512(c)(2)obavještenja o kršenju autorskog prava treba slati imenovanom agentu davaoca usluga. NEĆEMO ODGOVORITI NA UPITE KOJI SE NE ODNOSE NA OVAJ POSTUPAK. Pogledati Obavještenje i proceduru za podnošenje pritužbi na kršenje autorskog prava.

VEZE U OVOJ USLUZI VAM MOGU DOZVOLITI DA NAPUSTITE WEB LOKACIJU KORPORACIJE MISROSOFT. Te povezane lokacije ne kontroliše Microsoft, te Microsoft nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane lokacije ili vezu u kojoj se nalazi povezana lokacija niti bilo kakve izmjene ili ažuriranja bilo kojih povezanih lokacija. Microsoft nije odgovoran za webcasting niti bilo koji drugi oblik prijenosa koji dobijete od bilo koje povezane lokacije. Microsoft vam ove veze pruža samo kao pogodnost, a sadržavanje bilo koje veze ne podrazumijeva da Microsoft odobrava tu lokaciju.

Pravila podnošenja netraženih ideja, zadržavanje prava i povratne informacije

MICROSOFT ILI BILO KOJI NJEGOVI ZAPOSLENICI NE PRIHVATAJU ILI NE RAZMATRAJU NETRAŽENE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE KAMPANJE OGLAŠAVANJA, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NAZIVE NOVIH PROIZVODA. MOLIMO DA NE ŠALJETE BILO KAKVE ORIGINALNE KREATIVNE UMJETNIČKE RADOVE, UZORKE, DEMO MATERIJALE ILI DRUGE RADOVE. ISKLJUČIVA SVRHA OVIH PRAVILA JE IZBJEGAVANJE POTENCIJALNIH NESPORAZUMA ILI SPOROVA KADA PROIZVODI KORPORACIJE MICROSOFT ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE MOGU BITI SLIČNI IDEJAMA POSLANIM KORPORACIJI. STOGA, MOLIMO DA KORPORACIJI MICROSOFT ILI BILO KOME U KORPORACIJI NE ŠALJETE SVOJE NETRAŽENE IDEJE. AKO POŠALJETE SVOJE IDEJE I MATERIJALE UPRKOS NAŠEM ZAHTJEVU DA NE ŠALJETE, MOLIMO DA RAZUMIJETE DA MICROSOFT NE DAJE GARANCIJE DA ĆE SE VAŠE IDEJE I MATERIJALI TRETIRATI POVJERLJIVIM ILI VLASNIČKIM.

Osim kako je izričito određeno ovim Uslovima, Microsoft vam ne daje dozvolu ili bilo koja druga prava bilo koje vrste po bilo kojim patentima, znanju, autorskim pravima, poslovnim tajnama, zaštitnim znakovima ili bilo kojem drugom intelektualnom vlasništvu koje posjeduje ili upravlja Microsoft ili bilo koji povezani subjekat, uključujući, bez ograničenja na bilo koji naziv, prepoznatljiv izgled, logotip i ekvivalente. Ako korporaciji Microsoft date bilo koju ideju, prijedlog, sugestiju ili povratnu informaciju, uključujući, bez ograničenja ideje za nove proizvode, tehnologije, promocije, nazive proizvoda, povratne informacije o proizvodu i unapređenju proizvoda ("Povratne informacije"), vi bez naknade, licencne naknade ili drugih obaveza prema vama, dajete korporaciji Microsoft pravo da pravi, da nekom da napravi, kreira izvedene radove, koristi, dijeli i komercijalizuje vaše povratne informacije na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Vi nećete davati Povratne informacije koje podliježu licenci koja od korporacije Microsoft zahtijeva licenciranje njenog softvera, tehnologija ili dokumentacije bilo kojem trećem licu jer u njima Microsoft uključuje vaše Povratne informacije.