Utilitzar dades d'exemple per fer-predicció

Per explorar les possibilitats d'predicció-hi AI Builder, podeu començar creant i entrenant un model predicció que utilitzi dades d'exemple proporcionades per Microsoft.

Nota

Aquestes dades d'exemple s'afegeixen automàticament al vostre Microsoft Power Platform entorn si habiliteu la configuració Implementa aplicacions i dades d'exemple quan creeu la base de dades .

Obtenir les dades d'exemple

Podeu configurar l'entorn nou per implementar dades d'exemple automàticament quan el creeu. O bé, podeu descarregar les AI Builder mostres proporcionades per Microsoft de https://github.com/microsoft/PowerApps-Samples/tree/master/ai-builder. Seguiu les instruccions del tema Preparació de dades per importar les dades d'exemple al vostre Power Platform entorn i, a continuació, seguiu les instruccions de Crea un model predicció per crear un model d'IA que utilitzi aquestes dades d'exemple.