learn.microsoft.com: Condicions d'ús

Acceptació de les Condicions

Les següents Condicions d'ús s'apliquen a l'ús que feu del lloc web del Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), el Tech Profile i qualsevol servei associat. Microsoft es reserva el dret d'actualitzar les TOU en qualsevol moment sense cap avís previ. Per revisar la versió més actual de les TOU, feu clic a l'enllaç d'hipertext "Condicions d'ús" que trobareu al final de les nostres pàgines web.

Descripció del Servei

A través del lloc web del Microsoft Learn, el Tech Profile i els serveis associats, Microsoft us proporciona accés a diferents recursos, que inclouen tutorials de formació interactiva, documentació, vídeos, eines de desenvolupador, àrees de baixada, fòrums de comunicació i informació de productes (en conjunt, els "Serveis"). Els Serveis, incloses totes les actualitzacions, millores, noves característiques i/o l'addició de qualsevol propietat web nova, estan subjectes a les TOU.

Limitació d'Ús Personal i No Comercial

Tret que s'especifiqui el contrari, els Serveis són per al vostre ús personal i no comercial. No podeu modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, realitzar, reproduir, publicar, llicenciar, transferir, vendre o crear obres derivades de cap informació, programari, productes o serveis obtinguts dels Serveis (tret del vostre ús personal no comercial) sense el consentiment per escrit previ de Microsoft.

Privacitat i protecció de la informació personal

La vostra privacitat ens importa. Llegiu la Declaració de Privadesa de Microsoft ("Declaració de Privadesa"), que descriu els tipus de dades que recopilem, vostres i dels vostres dispositius, com les utilitzem i les bases legals que tenim per processar-les. La Declaració de privadesa també descriu com Microsoft utilitza els enviaments (tal com es defineixen aquí), els comentaris, les valoracions o les crítiques dels Serveis, les comunicacions, els fitxers, les fotos, els documents, els àudios, els treballs digitals, les transmissions en viu, els vídeos i qualsevol altre contingut que carregueu, emmagatzemeu, retransmeteu o compartiu a través dels Serveis, (en conjunt, "el Vostre Contingut"). Quan el processament es basi en el consentiment i en la mesura que ho permeti la legislació aplicable, en acceptar aquestes Condicions, accepteu la recollida, l’ús i la revelació per part de Microsoft del Vostre Contingut i les dades, segons es descriu a la Declaració de privacitat. En alguns casos, proporcionarem un avís per separat i sol·licitarem el vostre consentiment, com s'estableix a la Declaració de privacitat.

Informació d’usuari pública i contingut: altres persones poden veure la informació d’usuari que proporcioneu (inclòs el vostre nom d’usuari, el nom de visualització, la imatge de l’avatar, la biografia, el càrrec i l'organització i els assoliments d’usuari). Només heu de proporcionar un nom d’usuari i un nom de visualització per poder utilitzar el Tech Profile. Tots els altres camps són opcionals. Podeu actualitzar el vostre nom d’usuari i nom de visualització en qualsevol moment. Microsoft també pot recollir i mostrar públicament la data en què us vau registrar a Tech Profile i la vostra afiliació a Microsoft.

Qualsevol contingut que publiqueu públicament també podrà ser visualitzat per altres persones. És possible que pugueu suprimir determinats tipus de contingut després que hagin estat publicats, però no tots els tipus de contingut es poden suprimir després que s'hagin publicat públicament.

Avís Específic del Programari Disponible en aquest Lloc Web

Qualsevol programari que es publiqui per baixar des dels Serveis ("Programari") es considerarà l'obra amb drets d'autor de Microsoft i/o dels seus subministradors. L'ús del Programari es regeix per les condicions del contracte de llicència d'usuari final, si escau, que acompanya el Programari o s'hi inclou ("Contracte de llicència"). Un usuari final no podrà instal·lar cap Programari que vagi acompanyat d'un Contracte de llicència o que n'inclogui un, tret que primer accepti les condicions del Contracte de llicència. La llicència dels scripts o el codi de tercers, enllaçats amb aquest lloc web o als quals es fa referència des d'aquest lloc web, us l'atorguen els tercers propietaris d'aquest codi i no Microsoft.

El Programari està disponible per baixar-lo només perquè l'utilitzin els usuaris finals d'acord amb el Contracte de llicència. La llei prohibeix expressament qualsevol reproducció o redistribució del Programari que no es faci d'acord amb el Contracte de Llicència, i pot ocasionar sancions civils o penals greus. Els infractors seran processats en la màxima mesura possible.

SENSE LIMITACIÓ DE LES DISPOSICIONS ANTERIORS, LA CÒPIA O REPRODUCCIÓ DEL PROGRAMARI A QUALSEVOL ALTRE SERVIDOR O UBICACIÓ PER A LA SEVA REPRODUCCIÓ O REDISTRIBUCIÓ ADDICIONAL QUEDA PROHIBIDA EXPRESSAMENT, TRET QUE AQUESTA REPRODUCCIÓ O REDISTRIBUCIÓ ESTIGUI PERMESA EXPRESSAMENT PEL CONTRACTE DE LLICÈNCIA QUE ACOMPANYA EL PROGRAMARI.

EL PROGRAMARI ESTÀ GARANTIT, COM A MOLT, D'ACORD AMB LES CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLICÈNCIA. A EXCEPCIÓ DE LES GARANTIES QUE S'ESTIPULEN AL CONTRACTE DE LLICÈNCIA, MICROSOFT CORPORATION EXCLOU PER AQUEST DOCUMENT TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS EN RELACIÓ AMB AQUEST PROGRAMARI, INCLOSES TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS DE SATISFACCIÓ, JA SIGUIN EXPRESSES, IMPLÍCITES O LEGALS, D'IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT ESPECÍFICA, DE TITULARITAT I DE NO INFRACCIÓ DE DRETS. PER A LA VOSTRA COMODITAT, MICROSOFT POT POSAR A DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC, COM A PART DELS SERVEIS O AMB ELS SEUS PRODUCTES DE PROGRAMARI, EINES I UTILITATS QUE ES PUGUIN UTILITZAR O BAIXAR. MICROSOFT NO OFEREIX CAP GARANTIA EN RELACIÓ AMB LA PRECISIÓ DELS RESULTATS QUE DERIVIN DE L'ÚS D'AQUESTES EINES I UTILITATS. RESPECTEU LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DELS ALTRES QUAN UTILITZEU LES EINES I UTILITATS DISPONIBLES ALS SERVEIS O ALS PRODUCTES DE PROGRAMARI DE MICROSOFT.

LLEGENDA DELS DRETS RESTRINGITS. Tot el Programari que es baixi des dels Serveis per a o en nom dels Estats Units d'Amèrica, les seves agències i/o organismes ("Govern dels EUA") es proporciona amb Drets Restringits. L'ús, la duplicació o la revelació per part del Govern dels EUA estan subjectes a restriccions, tal com s'estableix al subparàgraf (c)(1)(ii) de la clàusula Rights in Technical Data and Computer Software (Drets sobre les Dades Tècniques i el Programari Informàtic) de DFARS 252.227-7013 o als subparàgrafs (c)(1) i (2) de la clàusula Commercial Computer Software - Restricted Rights (Programari Informàtic Comercial: Drets Restringits) a 48 CFR 52.227-19, segons correspongui. El fabricant és Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Avís específic dels documents disponibles en aquest lloc web

Determinada documentació pot estar subjecta a termes de llicència explícits diferents dels termes que s'inclouen en aquest document. En la mesura que els termes es contradiguin, regiran els termes de llicència explícits. Es dona permís per utilitzar Documents (com ara informes tècnics, comunicats de premsa, fulls de dades i preguntes més freqüents) dels Serveis, sempre que (1) el següent avís de drets d’autor aparegui a totes les còpies i hi aparegui tant l'avís de drets d’autor com aquest avís de permís (2) l'ús d'aquests Documents dels Serveis sigui exclusivament amb finalitats informatives i no comercials o per a ús personal i no es copiïn ni es publiquin en cap ordinador de xarxa ni es retransmetin per cap mitjà, i (3) no es faci cap modificació a cap dels Documents. Les institucions educatives acreditades, com ara centres d’educació primària i secundària, universitats, colleges privats/públics i colleges comunitaris estatals, poden baixar i reproduir els Documents per distribuir-los a l'aula. La distribució fora de l’aula requereix un permís exprés per escrit. L'ús per a qualsevol altre propòsit queda expressament prohibit per la llei i pot generar sancions civils o penals greus. Els infractors seran processats en la màxima mesura possible.

Els Documents especificats anteriorment no inclouen el disseny ni la disposició del lloc web de Microsoft.com ni de cap altre lloc que Microsoft operi, concedeixi sota llicència, controli o del qual sigui propietari. Els elements dels llocs web de Microsoft estan protegits per lleis d’imatge corporativa, marques, competència deslleial i altres lleis i no poden ser copiats ni imitats totalment ni parcialment. No es pot copiar ni retransmetre cap logotip, gràfic, so o imatge de cap lloc web de Microsoft, tret que Microsoft ho permeti expressament.

Avís d’exempció de responsabilitat i Limitació de responsabilitat per als Serveis

MICROSOFT I/O ELS SEUS RESPECTIUS PROVEÏDORS NO FAN CAP MANIFESTACIÓ SOBRE LA IDONEÏTAT DELS SERVEIS O DE LA INFORMACIÓ QUE S'INCLOU ALS DOCUMENTS I ELS GRÀFICS RELACIONATS PUBLICATS COM A PART DELS SERVEIS AMB QUALSEVOL FINALITAT. TOTS ELS SERVEIS, DOCUMENTS I GRÀFICS RELACIONATS ES PROPORCIONEN "TAL QUAL" SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS. PER LA PRESENT, MICROSOFT I/O ELS SEUS RESPECTIUS PROVEÏDORS EXCLOUEN TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS, LA INFORMACIÓ I ELS GRÀFICS RELACIONATS, INCLOSES TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS DE SATISFACCIÓ, JA SIGUIN EXPRESSES, IMPLÍCITES O LEGALS, D'IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT ESPECÍFICA, DE TITULARITAT I DE NO INFRACCIÓ DE DRETS. MICROSOFT I/O ELS SEUS RESPECTIUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS ESPECIALS, INDIRECTES O CONSEQÜENCIALS, NI DELS DANYS DE CAP TIPUS QUE RESULTIN DE LA PÈRDUA D'ÚS, DADES O BENEFICIS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O NEGLIGÈNCIA, QUE DERIVIN O TINGUIN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS, INCLÒS L'ÚS O EL RENDIMENT DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE A TRAVÉS DELS SERVEIS.

ELS DOCUMENTS I ELS GRÀFICS RELACIONATS PUBLICATS ALS SERVEIS PODEN INCLOURE IMPRECISIONS TÈCNIQUES O ERRORS TIPOGRÀFICS. S'AFEGEIXEN CANVIS DE MANERA PERIÒDICA A LA INFORMACIÓ D'AQUEST DOCUMENT. MICROSOFT I/O ELS SEUS RESPECTIUS SUBMINISTRADORS PODEN FER MILLORES I/O CANVIS ALS PRODUCTES I/O ALS PROGRAMES QUE AQUÍ ES DESCRIUEN EN QUALSEVOL MOMENT.

MICROSOFT I/O ELS SEUS RESPECTIUS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS ESPECIALS, INDIRECTES O CONSEQÜENCIALS, NI DELS DANYS DE CAP TIPUS QUE RESULTIN DE LA PÈRDUA D'ÚS, DADES O BENEFICIS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL O NEGLIGÈNCIA, QUE DERIVIN O TINGUIN RELACIÓ AMB L'ÚS O EL RENDIMENT DELS SERVEIS, EL PROGRAMARI, ELS DOCUMENTS, EL PROVEÏMENT O LA MANCA DE PROVEÏMENT DE SERVEIS, O LA INFORMACIÓ DISPONIBLE A TRAVÉS DELS SERVEIS.

Compte de Tech Profile, contrasenya i seguretat

Pot ser que necessiteu un compte de Microsoft, un compte de l'Active Directory d’Azure o un compte de Tech Profile per a accedir a alguns dels Serveis.

Compte de Microsoft. El compte de Microsoft us permet iniciar la sessió en productes, llocs web i serveis que proporcionen Microsoft i alguns dels seus socis. Per crear un compte de Microsoft, registreu-vos en línia. Els comptes de Microsoft estan subjectes al Contracte de Serveis de Microsoft.

Compte de l’Azure Active Directory. Pot ser que tingueu un compte amb Microsoft a través d’una organització a la qual pertanyeu. Per obtenir informació sobre aquest compte, poseu-vos en contacte amb l’administrador de la vostra organització.

Compte del Perfil Tècnic. El vostre compte del Tech Profile us permet iniciar la sessió al lloc web del Microsoft Learn i utilitzar els serveis associats, inclòs l’accés gratuït als recursos de formació, desbloquejar assoliments, escriure valoracions i comentaris, publicar contingut i utilitzar altres serveis interactius. Per crear un compte del Perfil Tècnic, podeu crear un nom d'usuari a Perfil Tècnic després d'iniciar la sessió amb un Compte de Microsoft o un Compte de l'Azure Active Directory.

Us comprometeu a no utilitzar informació falsa, inexacta o enganyosa en el moment de registrar-vos per obtenir un compte de Tech Profile. Sou totalment responsable de mantenir la confidencialitat del vostre compte i la vostra contrasenya. A més, sou totalment responsable de totes i cadascuna de les activitats que es realitzin amb el vostre compte. Accepteu notificar immediatament a Microsoft qualsevol ús no autoritzat del vostre compte o qualsevol altre forat de seguretat. Microsoft no serà responsable de cap pèrdua en que pugueu incórrer si algú altre utilitza el vostre compte o la vostra contrasenya, ja sigui amb o sense el vostre coneixement. Això no obstant, se us podria considerar responsables de les pèrdues en que incorri Microsoft o una altra part si algú altre utilitza el vostre compte o la vostra contrasenya. No podeu utilitzar el compte d'una altra persona en cap cas, sense el permís del titular.

Si creeu un compte de Tech Profile en nom d'una entitat com, per exemple, la vostra empresa o ocupador, manifesteu que teniu l'autoritat legal per vincular l'entitat amb aquestes Condicions. No podeu transmetre les credencials del vostre compte de Tech Profile a un altre usuari o entitat. Per protegir el compte, manteniu-ne la confidencialitat dels detalls. Sou responsable de qualsevol activitat que tingui lloc al compte de Tech Profile.

Per tancar el compte del Tech Profile, accediu a la configuració del compte del Tech Profile.

Cap Ús Il·legal o Prohibit

Com a condició d'ús dels Serveis, no utilitzareu els Serveis per a cap finalitat il·legal o prohibida en virtut d'aquests termes, condicions i avisos. No podeu utilitzar els Serveis de cap manera que pugui malmetre, inhabilitar, sobrecarregar o perjudicar cap servidor de Microsoft ni les xarxes connectades a cap servidor de Microsoft, o que interfereixi amb l'ús i gaudi dels Serveis de qualsevol altra part. No podeu intentar obtenir accés no autoritzat a cap Servei, altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades a cap servidor de Microsoft ni a cap dels Serveis, a través d'atacs informàtics, de l'extracció de contrasenyes o de qualsevol altre mitjà. No podeu obtenir ni intentar obtenir cap material o informació per cap mitjà que no es posi a disposició vostra intencionadament a través dels Serveis.

Ús dels Serveis

Els Serveis poden contenir serveis de correu, serveis de taulers d'anuncis, àrees de xat, nous grups, fòrums, comunitats, pàgines web personals, calendaris, àlbums de fotos, arxivadors i/o altres serveis de missatgeria o comunicació dissenyats perquè us pugueu comunicar amb altres persones. Accepteu utilitzar els Serveis només per publicar, enviar i rebre missatges i materials adequats i, si escau, relacionats amb el Servei específic. A mode d'exemple, però no com una limitació, accepteu que quan utilitzeu els Serveis, no fareu el següent:

 • Utilitzar els Serveis en relació amb enquestes, concursos, fraus piramidals, cartes en cadena, correu brossa o missatges duplicats o no sol·licitats (comercials o d'altres tipus).
 • Difamar, abusar, assetjar, perseguir, amenaçar ni infringir d'una altra manera els drets legals (per exemple, els drets de privacitat i publicitat) d'altres persones.
 • Publicar, pujar, distribuir o divulgar cap tema, nom, material o informació inadequat, profà, difamatori, obscè, indecent o il·legal.
 • Pujar, o posar a disposició d'altres de qualsevol altra manera, fitxers que continguin imatges, fotografies, programari o altres materials protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial, com ara, però sense limitació, les lleis de propietat intel·lectual i marca (o per drets de privacitat i publicitat), tret que tingueu el control d'aquests drets o hagueu rebut el consentiment per dur a terme aquestes accions.
 • Utilitzar cap material o informació, incloses les imatges i fotografies, que estiguin disponibles a través del Serveis de cap manera que infringeixi els drets de propietat intel·lectual, marca, import degut, secret empresarial o qualsevol altre dret de propietat de qualsevol de les parts.
 • Pujar fitxers que continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de rellotgeria, agents d'anul·lació, fitxers malmesos o qualsevol programari o programes similars que puguin perjudicar el funcionament de l'ordinador o la propietat d'altres persones.
 • Anunciar o oferir per a la compravenda béns o serveis amb qualsevol finalitat comercial, tret que els Serveis permetin específicament aquests missatges.
 • Baixar qualsevol fitxer que hagi publicat un altre usuari d'un Servei que sapigueu, o que hauríeu de saber raonablement, que no es pot reproduir, mostrar, executar ni distribuir legalment d'aquesta manera.
 • Falsificar o suprimir informació d'administració de propietat intel·lectual, com ara les atribucions d'autor, els avisos legals o d'altre tipus ni les designacions o etiquetes de propietat que indiquin l'origen del programari o d'altres materials inclosos al fitxer que s'està pujant.
 • Restringir ni inhibir a cap altre usuari perquè no pugui utilitzar i gaudir dels Serveis.
 • Infringir cap codi de conducta ni altres instruccions que puguin ser aplicables a qualsevol Servei específic.
 • Extreure o recopilar d'una altra manera informació sobre altres persones, incloses les adreces electròniques.
 • Infringir la legislació o la normativa aplicable.
 • Crear una identitat falsa amb la finalitat d'enganyar altres persones.
 • Utilitzar, baixar o copiar d'altra manera, o proporcionar (s'apliqui o no un preu) a una persona o entitat cap directori d'usuaris dels Serveis ni cap informació d'usuaris o d'ús, ni cap part d'aquestes dades.

Microsoft no té cap obligació de supervisar els Serveis. Això no obstant, Microsoft es reserva el dret de revisar els materials publicats als Serveis i de suprimir qualsevol material a la seva discreció. Microsoft es reserva el dret de finalitzar el vostre accés a qualsevol o a tots el Serveis en qualsevol moment, sense avís i per qualsevol motiu.

Microsoft es reserva el dret en tot moment de revelar qualsevol informació que consideri necessària per complir amb qualsevol legislació aplicable, normativa, procediment legal o sol·licitud governamental, o bé d'editar, refusar publicar o suprimir qualsevol informació o material, ja sigui totalment o parcial, a la seva discreció.

Tingueu precaució sempre que reveleu informació d'identificació personal vostra o dels vostres fills en qualsevol Servei. Microsoft no controla ni avala el contingut, els missatges o la informació que es trobi als Serveis i, per tant, Microsoft declina específicament tota responsabilitat en relació amb els Serveis i exclou totes les accions derivades de la vostra participació en els Serveis. Els administradors i els amfitrions no són portaveus autoritzats de Microsoft i les seves opinions no reflecteixen necessàriament les de Microsoft.

Els materials que es pugen als Serveis poden estar subjectes a limitacions publicades sobre l'ús, la reproducció i/o la divulgació; sou responsables de respectar aquestes limitacions si baixeu els materials.

És possible que els vídeos i els llibres electrònics només estiguin disponibles en anglès. Si feu clic als enllaços, és possible que se us redirigeixi a un lloc web dels EUA que tingui el contingut només en anglès.

Materials Proporcionats a Microsoft Publicats als Serveis

Microsoft no reclama la propietat dels materials que proporcioneu a Microsoft (inclosos el comentaris i els suggeriments) o que publiqueu, pugeu, introduïu o envieu a qualsevol dels Serveis o dels seus serveis associats perquè els revisin el públic general o els membres de qualsevol comunitat pública o privada (cadascun, un "Enviament" i, en conjunt, "Enviaments"). Això no obstant, en publicar, pujar, introduir, proporcionar o enviar ("Publicar") l'Enviament, concediu permís a Microsoft, les seves filials i els subllicenciataris necessaris per utilitzar el vostre Enviament en relació amb el funcionament de les seves empreses d'Internet (inclosos, sense limitació, tots els Serveis de Microsoft). Aquest permís inclou, sense limitació, drets de llicència per: copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, representar públicament, reproduir, editar, traduir i reformatar l'Enviament; publicar el vostre nom en relació amb l'Enviament; i subllicenciar aquests drets a qualsevol proveïdor dels Serveis.

No s'abonarà cap compensació en relació amb l'ús de l'Enviament segons s'indica en aquest document. Microsoft no té cap obligació de publicar ni utilitzar cap Enviament que proporcioneu. Tanmateix, Microsoft pot suprimir qualsevol Enviament en qualsevol moment a la seva discreció.

En publicar un Enviament, garantiu i manifesteu que teniu el control o controleu d'una altra manera tots els drets de l'Enviament, tal com es descriu en aquestes Condicions d'ús, inclosos, sense limitació, tots els drets que necessiteu per proporcionar, publicar, pujar, introduir o expedir els Enviaments.

A més de la garantia i la manifestació establertes anteriorment, en publicar un Enviament que contingui imatges o fotografies, o que sigui gràfic totalment o parcial d'una altra manera ("Imatges"), garantiu i manifesteu (a) que sou el propietari de la propietat intel·lectual d’aquestes Imatges o que el propietari de la propietat intel·lectual d’aquestes Imatges us ha concedit permís per utilitzar les Imatges o qualsevol contingut i/o imatges que s'incloguin a les Imatges d'acord amb vostra manera i finalitat d'ús i segons ho permetin aquestes Condicions d'ús i els Serveis, (b) que teniu els drets necessaris per concedir les llicències i subllicències que es descriuen en aquestes Condicions d'ús, i (c) que cada persona representada en aquestes Imatges, si n'hi ha, ha proporcionat el seu consentiment per utilitzar les Imatges segons s'estableix en aquestes Condicions d'ús, incloses, per exemple, però sense limitació, la distribució, la presentació i la reproducció d'aquestes Imatges. En publicar Imatges, concediu (a) a tots els membres de la vostra comunitat privada (per a cadascuna d’aquestes Imatges disponibles per als membres d’aquesta comunitat privada), i/o (b) al públic general (per a cadascuna d’aquestes Imatges disponibles en qualsevol lloc dels Serveis, que no sigui una comunitat privada), permís per utilitzar les Imatges en relació amb l’ús, segons ho permeten aquestes Condicions d’ús, de qualsevol dels Serveis (inclosos, com a exemple, però sense limitació, els articles de regal i impresos que incloguin aquestes Imatges) i inclosa, sense limitació, una llicència internacional no exclusiva i sense cànons per: copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, representar públicament, reproduir, editar, traduir i reformatar Imatges sense adjuntar-hi el vostre nom, així com el dret de subllicenciar aquests drets a qualsevol proveïdor dels Serveis. Les llicències atorgades a les disposicions anteriors per a les Imatges es cancel·laran quan suprimiu completament les Imatges dels Serveis, sempre i quan aquesta cancel·lació no afecti les llicències concedides en relació amb les Imatges abans de suprimir-les completament. No s'abonarà cap compensació en relació amb l'ús de les vostres Imatges.

D'acord amb el Llibre 17, Codi dels Estats Units, Secció 512(c)(2), les notificacions d'infracció de drets de propietat intel·lectual reclamada s'han d'enviar a l'Agent Designat del Proveïdor de Serveis. LES CONSULTES QUE NO SIGUIN RELLEVANTS PER AL PROCEDIMENT SEGÜENT NO REBRAN CAP RESPOSTA. Consulteu Avís i el Procediment per Fer Reclamacions d'Infracció de Propietat Intel·lectual.

POT SER QUE ELS ENLLAÇOS D'AQUEST SERVEI US PERMETIN ABANDONAR EL LLOC DE MICROSOFT. MICROSOFT NO CONTROLA ELS LLOCS ENLLAÇATS I TAMPOC NO ES FA RESPONSABLE DEL CONTINGUT DE CAP LLOC ENLLAÇAT, DE CAP ENLLAÇ INCLÒS EN UN LLOC ENLLAÇAT NI DE CAP CANVI O ACTUALITZACIÓ QUE S'APLIQUI A AQUESTS LLOCS. MICROSOFT NO ÉS RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓ PER WEB NI DE CAP ALTRE TIPUS DE TRANSMISSIÓ QUE REBI DE QUALSEVOL LLOC ENLLAÇAT. MICROSOFT US PROPORCIONA AQUESTS ENLLAÇOS NOMÉS PER A LA VOSTRA COMODITAT I LA INCLUSIÓ DE QUALSEVOL ENLLAÇ NO IMPLICA L'APROVACIÓ DEL LLOC PER PART DE MICROSOFT.

Política d’enviament d’idees no sol·licitades, reserva de drets i comentaris

NI MICROSOFT NI CAP DELS SEUS EMPLEATS NO ACCEPTEN NI TENEN EN COMPTE LES IDEES NO SOL·LICITADES, INCLOSES LES IDEES DE NOVES CAMPANYES PUBLICITÀRIES, NOVES PROMOCIONS, NOUS PRODUCTES O TECNOLOGIES, PROCESSOS, MATERIALS, PLANS DE MÀRQUETING O NOUS NOMS DE PRODUCTES. NO ENVIEU CAP OBRA CREATIVA, MOSTRES, DEMOSTRACIONS NI ALTRES TREBALLS ORIGINALS. L'ÚNICA FINALITAT D'AQUESTA NORMA ÉS EVITAR POSSIBLES MALENTESOS O CONFLICTES QUAN ELS PRODUCTES O LES ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DE MICROSOFT ES PUGUIN ASSEMBLAR A LES IDEES ENVIADES A MICROSOFT. PER TANT, NO ENVIEU IDEES NO SOL·LICITADES A MICROSOFT NI A NINGÚ DE MICROSOFT. SI, MALGRAT LA NOSTRA PETICIÓ QUE NO ENS ENVIEU IDEES NI MATERIALS, ENS N'ENVIEU, CAL QUE ENTENGUEU QUE MICROSOFT NO US GARANTEIX QUE AQUESTES IDEES I MATERIALS ES TRACTARAN COM A CONFIDENCIALS O DE LA VOSTRA PROPIETAT.

Excepte si s'especifica explícitament en virtut d'aquestes TOU, Microsoft no us atorga cap llicència ni cap altre dret d'altre tipus en relació amb qualsevol patent, procediment, copyright, secret empresarial, marques o altra propietat intel·lectual i industrial que Microsoft o alguna entitat relacionada posseeix o controla, inclosos, entre d'altres, qualsevol nom, imatge corporativa, logotip o equivalent. Si doneu a Microsoft alguna idea, proposta, suggeriment o comentaris, inclosos, sense limitació, idees per als Serveis, productes nous, tecnologies, promocions, noms de producte, comentaris de producte i millores de producte ("Comentaris"), li doneu, sense cap càrrec, regalies o altres obligacions amb vós, el dret a crear o haver creat treballs derivats, així com a utilitzar, compartir i comercialitzar els Comentaris de qualsevol manera i amb qualsevol finalitat. No proporcionareu Comentaris subjectes a llicència que requereixin que Microsoft llicenciï el seu programari, les seves tecnologies o la seva documentació a tercers perquè hi inclou els vostres comentaris.