Funció per defecte

S'aplica a: Aplicacions del llenç Aplicacions basades en models

Retorna els valors per defecte d'una font de dades.

Descripció

Utilitzeu la funció Defaults per emplenar un formulari d'entrada de dades, cosa que facilita el seu emplenament.

Aquesta funció torna un registre que conté els valors per defecte per a la font de dades. Si una columna de la font de dades no té cap valor per defecte, la propietat no estarà present.

Les fonts de dades varien segons la quantitat d'informació per defecte que proporcionen i, fins i tot, pot ser que no en proporcionin. Quan treballeu amb una col·lecció o una altra font de dades que no admet valors per defecte, la funció Defaults retornarà un registre buit.

Podeu combinar la funció Defaults amb la funció Patch per crear un registre.

Sintaxi

Defaults( DataSource )

  • DataSource: obligatori. La font de dades per a la qual voleu valors per defecte.

Exemples

Fórmula Descripció Resultat
Defaults( Puntuacions ) Retorna els valors per defecte d'una font de dades Puntuacions. { Puntuació: 0 }