Dokumentace pro vývojáře Azure

Najděte jazyky a nástroje, které potřebujete k vývoji v Azure.

Vývojářské nástroje

Použití oblíbených vývojových nástrojů při práci s Azure

Visual Studio

Plnohodnotné integrované vývojové prostředí (IDE) pro kódování, ladění, testování a nasazení na libovolnou platformu.

Playwright

Spolehlivé komplexní testování moderních webových aplikací

Azure Toolkit for IntelliJ

Pomocí sady Azure Toolkit for IntelliJ můžete vytvářet, vyvíjet, testovat a nasazovat aplikace Azure z integrovaného vývojového prostředí IntelliJ.

Azure Toolkit for Eclipse

Pomocí sady Azure Toolkit for Eclipse můžete vytvářet, vyvíjet, testovat a nasazovat aplikace Azure z integrovaného vývojového prostředí Eclipse.

Maven

Pomocí Mavenu můžete automatizovat způsob vytváření a správy projektů v Javě. Funguje také s jinými jazyky.

DevOps a automatizační nástroje

Automatizace nasazení kódu i infrastruktury pomocí těchto automatizačních nástrojů

Integrace Azure a GitHubu

Pomocí GitHubu a GitHub Actions můžete automatizovat, přizpůsobovat a spouštět pracovní postupy vývoje softwaru z úložiště.

Azure DevOps

Pomocí Azure DevOps můžete plánovat práci, spolupracovat na vývoji kódu a sestavovat a nasazovat aplikace.

Jenkins

Pomocí Jenkinse můžete automatizovat kontinuální integraci a doručování (CI/CD) pro vaše softwarové projekty.

REST API

Pomocí rozhraní REST API můžete přistupovat k prostředkům vaší služby prostřednictvím operací HTTP.

Šablony ARM

Pomocí šablon Azure Resource Manageru můžete definovat a nakonfigurovat projekt se soubory JSON.

Terraform

Ke zřizování a správě cloudové infrastruktury použijte Hashicorp Terraform.

Ansible

Použití Ansible k automatizaci zřizování cloudu, správě konfigurací a nasazení aplikací.

Chef

Pomocí Chefu můžete transformovat infrastrukturu virtuálních počítačů v Azure na kód.