Nejnovější podporované soubory ke stažení microsoft Visual C++ Redistributable

Distribuovatelné součásti Visual C++ nainstalují knihovny modulu runtime Microsoft C a C++ (MSVC). Mnoho aplikací vytvořených pomocí nástrojů Microsoft C a C++ tyto knihovny vyžaduje. Pokud vaše aplikace tyto knihovny používá, musí být před instalací aplikace nainstalovaný balíček Microsoft Visual C++ Redistributable v cílovém systému. Architektura distribuovatelných balíčků musí odpovídat cílové architektuře vaší aplikace. Redistribuovatelná verze musí být alespoň tak nedávná jako sada nástrojů sestavení MSVC použitá k sestavení aplikace. Doporučujeme používat nejnovější distribuovatelné součásti dostupné pro vaši verzi sady Visual Studio s některými výjimkami uvedenými dále v tomto článku.

Podrobnosti o instalaci a redistribuci součástí sady Visual Studio naleznete v tématu Redistribuce souborů Visual C++.

Visual Studio 2015, 2017, 2019 a 2022

Tato tabulka uvádí nejnovější podporované balíčky Microsoft Visual C++ Redistributable pro Visual Studio 2015, 2017, 2019 a 2022. Nejnovější podporovaná verze obsahuje naposledy implementované funkce C++, zabezpečení, spolehlivost a vylepšení výkonu. Obsahuje také nejnovější aktualizace shody standardního jazyka A knihovny jazyka C++. Doporučujeme nainstalovat tuto verzi pro všechny aplikace vytvořené pomocí sady Visual Studio 2015, 2017, 2019 nebo 2022.

Na rozdíl od starších verzí sady Visual Studio, které mají občasné aktualizace redist, není číslo verze uvedené v následující tabulce pro Visual Studio 2015–2022, protože se redist často aktualizuje. Pokud chcete najít číslo verze nejnovějšího redistu, stáhněte si redistu, kterou vás zajímá, pomocí jednoho z následujících odkazů. Pak se podívejte na její vlastnosti pomocí windows Průzkumník souborů. V podokně Podrobností obsahuje verze souboru verzi redistu.

Nejnovější redistribuovatelná verze Microsoft Visual C++

Nejnovější verze je 14.38.33135.0

Ke stažení této verze pro každou podporovanou architekturu použijte následující odkazy:

Architektura Odkaz Notes
ARM64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.arm64.exe Permalink pro nejnovější podporovanou verzi ARM64
x86 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x86.exe Permalink pro nejnovější podporovanou verzi x86
x64 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe Permalink pro nejnovější podporovanou verzi x64. Distribuovatelný balíček X64 obsahuje binární soubory ARM64 i X64. Tento balíček usnadňuje instalaci požadovaných binárních souborů Visual C++ ARM64 při instalaci distribuovatelného souboru X64 na zařízení ARM64.

Stáhněte si z my.visualstudio.com jiné verze, včetně verzí kanálu dlouhodobé údržby (LTSC).

Notes

  • Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2015–2022 neobsahuje samostatné balíčky pro různé jazyky. Obsahuje EULA pro všechny podporované jazyky.

  • Některé soubory ke stažení uvedené v tomto článku jsou aktuálně k dispozici na my.visualstudio.com. Přihlaste se pomocí účtu předplatného sady Visual Studio, abyste měli přístup k odkazům ke stažení. Pokud se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů, použijte svůj stávající účet předplatného sady Visual Studio. Nebo můžete vytvořit bezplatný účet výběrem možnosti Žádný účet? Vytvořte ho! Odkaz.

  • Verze sady Visual Studio od sady Visual Studio 2015 sdílejí stejné distribuovatelné soubory. Například všechny aplikace vytvořené sadami nástrojů sady Visual Studio 2015, 2017, 2019 nebo 2022 můžou používat nejnovější distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++. Verze distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ nainstalovaná na počítači však musí být stejná nebo vyšší než verze sady nástrojů Visual C++, která se používá k vytvoření aplikace. Další informace o tom, jakou verzi redistributable nainstalovat, naleznete v tématu Určení knihoven DLL k redistribuci. Další informace o binární kompatibilitě naleznete v tématu Binární kompatibilita jazyka C++ mezi verzemi sady Visual Studio.

  • Podpora systému Windows XP: Podpora systému Windows XP byla ukončena 8. dubna 2014. Aktuální verze Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2015–2022 podporují jenom Windows 7, 8.1, 10 a 11. Poslední verze Distribuovatelné součásti Visual C++, která funguje v systému Windows XP dodávaná v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7 (verze souborů počínaje verzí 14.27). Redistributable je k dispozici v části my.visualstudio.com Stažené soubory jako Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2019 (verze 16.7). Tuto verzi najdete pomocí vyhledávacího pole. Pokud chcete soubory stáhnout, vyberte požadovanou platformu a jazyk a pak zvolte tlačítko Stáhnout .

  • Distribuovatelné součásti Visual C++ podporují několik možností příkazového řádku. Další informace najdete v tématu Možnosti příkazového řádku pro distribuovatelné balíčky.

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)

Tyto odkazy stahují nejnovější podporované balíčky distribuovatelných součástí Microsoft Visual C++ pro Visual Studio 2013. Další verze a jazyky si můžete stáhnout z aktualizace pro Visual C++ 2013 Redistributable Package nebo z my.visualstudio.com.

Architektura Verze Odkaz
x86 12.0.40664.0 vcredist_x86.exe
x64 12.0.40664.0 vcredist_x64.exe

Jiné verze

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0) Update 4 (už se nepodporuje)

Tyto odkazy stahují nejnovější dostupné balíčky distribuovatelných součástí Microsoft Visual C++ pro Visual Studio 2012 Update 4. Další verze a jazyky si můžete stáhnout z distribuovatelných balíčků Microsoft Visual C++ pro Visual Studio 2012 Update 4 nebo z my.visualstudio.com.

Architektura Verze Odkaz
x86 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x86_3161523.exe
x64 11.0.61030.0 en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x64_3161523.exe

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1 (už se nepodporuje)

Architektura Verze Odkaz
x86 10.0.40219.325 vcredist_x86.exe
x64 10.0.40219.325 vcredist_x64.exe

Stáhněte si distribuovatelné soubory pro jiné jazyky a architektury z:

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1 (už se nepodporuje)

Architektura Verze Odkaz
x86 9.0.30729.5677 vcredist_x86.exe
x64 9.0.30729.5677 vcredist_x64.exe

Stáhněte si distribuovatelné soubory pro jiné jazyky a architektury z:

Visual Studio 2005 (VC++ 8.0) SP1 (už se nepodporuje)

Poznámky k verzi

Poznámky ke shodě jazyka C++