Zřizování na vyžádání s využitím cloudové synchronizace

Synchronizaci cloudu můžete použít k otestování změn konfigurace použitím těchto změn u jednoho uživatele. Toto zřizování na vyžádání vám pomůže ověřit a ověřit, že se správně použily změny provedené v konfiguraci a že se správně synchronizují s ID Microsoft Entra. Tato funkce je dostupná pouze v cloudové synchronizaci, nikoli v microsoft Entra Připojení.

Postup použití zřizování na vyžádání

Pokud chcete používat zřizování na vyžádání, postupujte takto:

  1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Entra jako alespoň hybridní Správa istrator.
  2. Přejděte ke správě hybridních>identit>Microsoft Entra Připojení> Cloud synchronizace.Screenshot of cloud sync home page.
  1. V části Konfigurace vyberte konfiguraci.
  2. Na levé straně vyberte Zřídit na vyžádání.
  3. Zadejte rozlišující jméno uživatele a vyberte tlačítko Zřídit .
  4. Po dokončení procesu se zobrazí obrazovka úspěchu se čtyřmi zelenými značkami zaškrtnutí. Všechny chyby se zobrazí na levé straně obrazovky.

Další kroky

Další informace najdete v tématu zřizování na vyžádání v cloudové synchronizaci.