Vytváření položek konfigurace v Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Nastavení dodržování předpisů v Configuration Manager umožňují vytvářet a nasazovat konfigurace do zařízení spravovaných pomocí Configuration Manager i do zařízení zaregistrovaných v Microsoft Intune.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí klienta Configuration Manager

Než začnete, přečtěte si článek Začínáme s nastavením dodržování předpisů. Pokud chcete získat základní informace o nastavení dodržování předpisů, přečtěte si téma Plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci všech nezbytných požadavků. V každém scénáři vytvoříte položku konfigurace, která provede konkrétní úlohu.

Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune

Než začnete, přečtěte si článek Začínáme s nastavením dodržování předpisů. Pokud chcete získat základní informace o nastavení dodržování předpisů, přečtěte si téma Plánování a konfigurace nastavení dodržování předpisů pro implementaci všech nezbytných požadavků. Informace o položkách konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune najdete v tématu Položky konfigurace pro zařízení spravovaná pomocí Intune.

Další kroky

Začínáme s nastavením dodržování předpisů